Administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS.

Bygg Reis Deg vil samle hele byggebransjen til felles byggemøte

VVP mener arrangementet bommer på målet:

0

Bygg Reis Deg inviterer til Det norske Byggemøtet 17.oktober. Målgruppen er alle organisasjoner og ledere i byggenæringen med ambisjoner om en mer bærekraftig byggeindustri. VVP forstår ikke hvordan man kan ta mål av seg til å samle hele byggebransjen når møtet er lagt til åpningsdagen av VVS dagene 2018.

– Bakgrunnen for etableringen av Det norske byggemøtet var samtaler jeg hadde med våre utstillere, samarbeidspartnere og representanter fra ulike bransjeorganisasjoner om behovet for møteplasser i byggenæringen. Jeg så det var mange gode møteplasser for de enkelte bransjene, men at de savnet en felles arena for hele næringen hvor alle kunne møtes for å utveksle erfaringer og kompetanse på tvers av bransjer og funksjoner, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg.

Nybø er ansvarlig for arrangementet som avholdes på Meet Ullevål onsdag 17.oktober 2018.

– Målgruppen er alle organisasjoner og ledere i byggenæringen med ambisjoner om en mer bærekraftig byggeindustri. Alle aktørene representerer viktige fagområder, men samspillet og bruken av nye digitale verktøy står spesielt sentralt for en bærekraftig utvikling, sier han.

Store messeaktivitet i uke 42
På samme datoer avholdes også andre arrangementer for byggenæringen, deriblant VVS-dagene i regi av VVS-foreningen.

– Vi vet at Norsk Betongdag, NOBB-konferansen og VVS-dagene arrangeres i uke 42. Det er samme uke som vi arrangerer Bygg Reis Deg annethvert år og Det Norske Byggemøtet hvert år. Jeg mener vi i fellesskap kan lage et bedre tilbud til alle som kommer til Oslo for å delta på messer eller faglige forum innen spesifikke bransjer. Vi ønsker å skape oppmerksomhet om hele byggenæringen, og legger derfor Det norske byggemøtet på onsdagen i uke 42 slik at man kan kombinere å delta på en næringskonferanse og en annen bransjerelatert aktivitet, sier Nybø og tilføyer:

– Når vi begynte å planlegge det Det norske byggemøtet i år hadde ikke VVS-dagene planer om en egen konferanse på åpningsdagen så vi ønsket derfor å utvide tilbudet for de tilreisende.

Nybø forteller videre at Bygg Reis Deg ønsker å bidra til en utvikling hvor uke 42 blir en festivaluke med mange ulike møteplasser og messer for byggenæringen og oppfordrer alle som synes det kan være en interessant tanke om å ta kontakt.

– Det er ikke slik at vi har lagt oss på denne datoen for å ødelegge for en annen møteplass. Vi ønsker å motivere besøkende til å kombinere besøket med andre arrangement og VVS-dagene må gjerne promotere eget arrangement hos oss. Vi mener det er rom for flere arrangementer i samme uke, sier han.

Mener Det norske byggemøtet bommer på målet
VA og VVS produsentene VVP stiller seg allikevel undrende til at arrangementet er lagt på åpningsdagen for VVS-dagene.

Bjarne Haugland, daglig leder VVP.

– For VVS-bransjen er VVS-dagene en viktig møteplass hvor svært mange av blant annet VVPs medlemmer deltar som utstillere. Målgruppen for Det norske byggemøtet oppgis å være «alle organisasjoner og ledere i byggenæringen med ambisjoner om en mer bærekraftig byggeindustri og alle aktører som representerer viktige fagområder». Jeg forstår ikke hvordan dette arrangementet kan ta mål av seg til å samle hele byggebransjen når møtet er lagt til åpningsdagen for VVS-dagene på Lillestrøm, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP.

– Når VA og VVS produsentene VVP ikke dukker opp på Det norske byggemøtet er årsaken ganske enkelt at vi prioriterer VVS-dagene. Medlemmene har lagt ned betydelige midler for å synes der og håper også at bransjen møtes der denne dagen. Samtidig er selvfølgelig VVP også åpen for å drøfte ethvert innspill til samarbeide på tvers i byggebransjen, avslutter Haugland.