Iren Blankevoort, Åsne Tinnes-Rimehaug og Hans Vidar Olsen i Omsorgsbygg har akkurat inngått rammeavtaler for uavhengig kontroll.

Omsorgsbygg Oslo har inngått rammeavtaler om uavhengig kontroll

Har inngått avtaler med fem rådgivningsfirmaer:

0

Omsorgsbygg Oslo KF har inngått parallelle rammeavtaler med fem rådgivningsfirmaer om uavhengig kontroll. Det er lovpålagt med slike kontroller, og målet er å redusere feil og mangler i byggesaker.

Uavhengig kontroll innebærer at en som ikke er tilknyttet byggherre eller entreprenør skal kontrollere definerte viktige og kritiske kontrollområder. Dette kalles også tredjepartskontroll. Kontrollen skal utføres i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Kontrollområdene i denne avtalen er bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.
– Det er et krav i henhold til plan- og bygningsloven å gjennomføre slike kontroller, og nå har vi knyttet til oss fem gode samarbeidspartnere på dette området, sier juridisk rådgiver Åsne Tinnes-Rimehaug, som har gjennomført anskaffelsen sammen med Hans Vidar Olsen og Iren Blankevoort.

De fem firmaene som skal gjennomføre uavhengige kontroller for Omsorgsbygg er Xpro AS, ÅF Engineering AS, ÅF Advansia AS, Byggeråd AS og UnionConsult AS.