Illustrasjonsfoto.

Økt spesialisering skal gjøre yrkesfagene mer populære

Regjeringen har lagt fram en ny struktur for yrkesfagutdanningen. Elevene skal få mer spesialisering allerede fra første skoleår. Ordningen skal etter planen tre i kraft fra 2020.

0

Kunnskapsminister, Jan Tore Sanner fra Høyre begrunner endringene slik:

-Med spesialisering allerede fra første året på videregående, kommer flere yrkesfagelever til å få lærlingeplass. Omleggingen kommer til å til å bidra til at flere fullfører og elevene får sterkere motivasjon.

Mer attraktive
I følge Jan Tore Sanner skal elevene bli mer attraktive for arbeidslivet og han mener at Regjeringen med dette har kommet arbeids- og næringslivet i møte.

-Den nye strukturen betyr at flere av dem som tar yrkesfag også vil kunne få lærlingeplass og jobb. Elevene skal få mer fordypning og få økt motivasjon. Ønsker man å bli rørlegger skal man lære mer om ette faget og mindre lm alt annet, sier ministeren.

Litt gammeldags
Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal sier til NRK at han syns at noe av spesialiseringen er litt gammeldags.

-Vi burde heller tenke på hvordan vi skal ha kompetente arbeidstakere i framtiden, arbeidstakere som evner å endre seg og være ed på omstilling. Tidlig spesialisering kan også føre til at omvalg blir vanskelgere, sier Handal.