Illustrasjon:

Norges høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg

Tirsdag 22. mai kom sertifikatet som bekrefter at prosjekt nye Horten videregående skole har oppnådd BREEAM-NOR-sertifiseringsnivå Outstanding for design- og prosjekteringsfasen.

0

– Vi er stolte av å bygge det første utdanningsbygget i Norge med klassifiseringen Breeam-Nor Outstanding. Selv om vi har visst en stund at bygget ligger an til å få toppkarakter, er det stas å motta beviset på at vi er på rett vei. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi i dag har mottatt sertifisering for design- og prosjekteringsfasen, sier eiendomssjef Christian Thorsen Egeberg i Vestfold fylkeskommune i en melding.

Breem er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Breeam-Nor er den norske tilpasningen av Breeam, og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Den er utviklet i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

Saken fortsetter under bildet:

Sertifikatet utstedes på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Nye Horten vgs er miljøsertifisert for BREEAM NOR Outstanding med bakgrunn i innovativ teknologi, materialbruk og gjennomtenkte helhetlige miljøvalg.

Plusshusstandard
Nye Horten videregående skole bygges etter plusshusstandard. Det betyr at bygningen i løpet av sin levetid genererer mer energi enn den forbruker.

For å oppnå dette er det installert en brønnpark hvor det bores ned i fjell for å hente opp varme. I tillegg får bygget et av Norges største solenergianlegg på rundt 3.500 kvadratmeter, noe som gir en energiproduksjon på ca. 500.000 kWh/år. Det brukes også massivtre i etasjeskillene for å nå mål om klimagassreduksjon på minst 40 prosent.

Byggingen godt i gang
Fredag 25. mai markeres en viktig milepæl i prosjektet med nedleggelse av grunnstein. Selve byggingen av skolen er godt i gang, og prosjektet er godt i rute til å bli klare til skolestart i 2019.

Nye Horten videregående skole blir på 18 000 kvadratmeter fordelt over fire etasjer. Bygget blir tilpasset ca. 1200 elever og nærmere 250 ansatte.

Horten videregående skole er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune. Når nye Horten videregående skole er ferdig vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 mrd kroner i bygg de siste 10 årene.