Thor Endre Lexow, adm.direktør i VKE har lagt frem en ny markedsrapport om klimamarkedet fra 2018 og til med 2020.

Slik er markedsutsiktene i klimamarkedet framover

VKE presenterer tall om markedsutsiktene:

0

I tillegg omsettes det for et par milliarder kroner innen dagligvarekjøling og prosesskjøling i industrien.

Tallene i 2018 viser en nedgang på 0,5 % fra 2017, hvor veksten fra året før var på hele 7,2 %. For 2019 forventer Prognosesenteret en ytterligere nedgang på 1,3 %, mens man i 2020 forventer at markedet vil ta seg opp igjen med en økning på  3,3 % fra 2019.

Det opplyser VKE på sine hjemmesider.

Det betyr at aktivitetsnivået i 2020 kan ende ca 1,5 % over 2017-nivået, ifølge VKE markedsrapport 2/2018. Den produseres i samarbeid med Prognosesenteret, og er nå sendt til medlemsbedriftene.

Saken fortsetter under tabellen:

Færre nybygg trekker ned
Mesteparten av arbeidet med klimaanlegg foregår i forbindelse med oppføring av nye bygg, og i 2017 bidro både nye boligbygg og yrkesbygg til den sterke veksten. De neste to årene bidrar nybygging til nedgang i markedet:

– I 2018 er det færre igangsettingstillatelser til nye boliger, og Prognosesenteret forventer at nivået vil være lavt også de neste to årene – spesielt sammenligne med rekordårene 2016 og 2017. Til sammen betyr det at segmentet for nye boliger bidrar negativt til veksten også i 2019 og 2010. Vekstbidraget fra nye yrkesbygg går også kraftig ned fra i fjor, og segmentet vil ikke bidra ikke til vekst i 2018 og 2019, opplyser VKE.

Etter to år med relativt høyt nivå på igangsettingstillatelsene, vil nye yrkesbygg-segmentet sørge for at klimamarkedet tar seg opp mot slutten av prognoseperioden.

VKE opplyser videre at andre drivere for klimamarkedet de neste årene er nedfasing av HFK-kuldemedier, som forventes å utløse investeringer på ombygginger og nye anlegg.

I rapporten kommer det også frem at forbudet mot fossil oppvarming som innføres i 2020, samt Enovas støtteordninger, vil stimulere til raskere omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger.