- Skal man uttale seg om utdannings- og VVS-teknisk byggebransje må man basere uttalelser på faktisk kunnskap. Her er det tydeligvis mangel i kunnskapen fra enkelte bransjeorganisasjoner, sier Ola E. Skrautvol, sivilingeniør/lektor i VVS-fag på Fagskolen Innlandet.

– Mangel på kunnskap om fagskoleutdanning

- Bransjeforeningene uttaler seg bastant og villedende om fagskolestudiet:

0

– Det må dessverre være mangel på fagkunnskap og informasjon om fagskoleutdanningen på VVS/KEM som er årsaken til at bransjeforeninger uttaler seg bastant og villedende om innholdet i dette studiet, mener Ola E. Skrautvol, sivilingeniør/lektor i VVS-fag på Fagskolen Innlandet.

Skrautvol viser til artikkelen på VVSForum om flere bransjeforeninger som
reagerer kraftig på at departementet foreslår at fagskole er tilstrekkelig utdannelse for faglig ledelse i foretakene, for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2.
”Fagskole er en entreprenørutdanning. Det er et alternativ til blant annet videregående skole og er praktisk rettet mot entreprenører og håndverksbedrifter. Det er definitivt ingen utdanning rettet mot prosjektering, som krever betydelig mer utdannelse. Det er som om kabinpersonalet som er utdannet til å jobbe i et fly, etter mange års erfaring skulle bli godkjent til å fly selve flyet, hevder Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en uttalelse. En uttalelse som støttes blant annet av Arkitektbedriftene i Norge, Norske Arkitekters landsforbund, Arkitektenes fagforening og Tekna, som påstår at norsk byggbransje raseres om ikke enkelte av høringsforslagene fra kommunal- og moderniseringsdepartementet trekkes tilbake.

– Lite kunnskap
Skrautvol viser til at en fagskoleingeniør med fordypning på KEM rett og slett ikke er en «entreprenørutdanning» eller et alternativ for vgs.
– Ja, det hadde vært betimelig om de som uttaler seg på denne måten hadde satt seg inn i hva fagskoleutdanningen går ut på, sier han til VVSForum.
– Denne utdanningen er en tertiær utdanning som gir 120 studiepoeng og studieplanene er godkjent av NOKUT. En vesentlig det av utdanningsløpet gir tverrfaglig innføring i prosjektering av VVS-anlegg i bygg. Hovedprosjekt som omfatter planlegging/prosjektering av VVS-anlegg i tiltaksklasse 2.

I utdanningen skal det utvises analytisk og teoretisk kunnskap som underbygger og dokumenterer alle tekniske valg innenfor de VVS-tekniske fagdisiplinene. Det gjelder sanitær, varme, luftbehandling, automatikk og reguleringsteknikk.
– I dette ligger det også betydelig innføring i dimensjonering og valg av en total energiløsning for bygningsmassen med miljøvennlig energiproduksjon. Det kjøres også detaljerte analyser på utforming og konstruksjon av bygningskropp med tanke på å skape energieffektive bygg.

Les også: – Deler ikke bekymringen om fagskoleutdanning

Basiskrav
– Det er også slik at basiskravet til opptak på fagskolen er fagbrev innen et VVS-teknisk fagområde med tilhørende arbeidspraksis. En VVS/KEM fagskoleingeniør er derfor praktisk operativ fra dag en i sitt nye yrke. Det være seg i entreprisesammenheng for rør eller luftbehandling eller i RIV-bransjen som planlegger/prosjekterende.
– Det er derfor urovekkende å lese hva bransjeorganisasjoner uttrykker om kvalifikasjonene til fagskoleutdanningen, sier han.
Skrautvol har bachelor og master i VVS-faget med 15+1 5års praktisk rådgivningserfaring og VVS- og entreprisegjennomføring i rørlegger- og ventilasjonsbransjen. Han har, inntil han gikk over i utdanningsyrket for noen år tilbake, også innehatt tiltaksklasse 3 i alle VVS-disipliner med tillegg av klasse 1 i byggfag.
– Et velmenende råd fra meg, er å basere uttalelser på faktisk kunnskap om utdannings- og VVS-teknisk byggebransje!, understreker han.

Bakgrunn:
* Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et høringsforslag til endringer i byggesaksforskriften. Hensikten er å løse noen av utfordringene næringen har vært opptatt av.
* Blant forslagene i høringsnotatet, finner vi følgende forslag: Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt – Utvidelse av antall utdanningsnivåer, større anerkjennelse av fagskoleutdanning. – Godkjenning av praksis opparbeidet før formell utdanning. – Mulighet for å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket. – Utvidet plikt til å avslå søknad om Sentral godkjenning og til å trekke tilbake Sentral godkjenning. – Presisering av kravet til registreringsplikt.
* Flere bransjeorganisasjoner har protestert, og ber departementet trekke tilbake deler av forslagene. Foreningene reagerer sterkt på at departementet foreslår at fagskole er tilstrekkelig utdannelse for faglig ledelse i foretakene, for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2. Kommunalminister Mæland vil rasere norsk byggkvalitet, mener Liv Kari Skudal Hansteen fra Rådgivende Ingeniørers Forening og får støtte blant annet fra Arkitektbedriftene i Norge, Norske Arkitekters landsforbund, Arkitektenes fagforening og Tekna.