Illustrasjonsfoto

Legionella-dødsfall knyttes til føler-feil

En beboer ved Lamarktunet på Sortland som var smittet av legionella er død. Trolig skyldes dette at temperaturen på tappevannet ikke har vært høy nok, med oppblomstring av Legionella som følge. Årsaken skal ligge i feil på temperaturføler.

0

En beboer ved Lamarktunet på Sortland, som ble smittet av bakteriesykdommen legionella, er avgått ved døden. Ifølge kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, døde personen som følge av legionellainfeksjon.

– En pasient på sykehjemmet vårt fikk påvist legionellasmitte forrige helg og døde av det etter relativt kort tid, sier Jacobsen.

Kommunen har hatt et møte med familien i går kveld og beklaget sterkt at dette har skjedd og har uttrykt at man har medfølelse med pårørende.

– Dette er noe som aldri skulle ha skjedd, sier kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, til flere medier.

I etterkant har kommunen konstatert at det trolig ikke har vært tilstrekkelig høy nok temperatur i tappevannet. Dette skyldes etter alt å dømme feil på en temperaturføler.

Kommunen bruker ikke varmtvannsberedere, men lager varmtvann basert på enn fjernvarmekilde. Det er altså følere som styrer temperaturen på tappevannet som har vist for høye verdier, dermed har ikke temperaturen blitt regulert høyt nok

– Følerne er nå byttet ut. Kommunen har også spylt rørsystemene med varmt vann for å drepe eventuelle rester av legionellabakterier i rørene, forteller Jacobsen til VVSForum.

Det er også bestilt nytt teknisk utstyr som skal forhindre at vanntemperaturen blir så lav at dette kan skje igjen. Man har også tegnet avtale med en lokal bedrift om tettere oppfølging av utstyret.