Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før et produkt omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer. Ill.: SINTEF Byggforsk

Lær mer om produktdokumentasjon

Kan du nok om kravene som stilles til dokumentasjon av produkters egenskaper? 14. februar kan du lære mer om dette temaet på SINTEFs årlige fagdag.

0

SINTEFs årlige kontaktmøte om produktdokumentasjon avholdes på Ullevål stadion, og formålet er å informere om utviklingen og status for krav til dokumentasjon av produkters egenskaper.

Møtet er et forum hvor produsenter, leverandører og andre interesserte kan stillespørsmål og diskutere ulike problemstillinger knyttet til produkt­dokumentasjon.

– Tidligere arrangement viser at det er stor interesse for temaene som tas opp, og vi oppfordrer alle som er interessert i kravene som stilles til produktdokumentasjon for byggevarer om å delta i forumet, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Certification.

På agendaen er det også i år svært aktuelle temaer:

SINTEF informerer om nyheter, inkludert oppdatering om ETA og SINTEF Teknisk Godkjenning
Direktoratet for Byggkvalitet informerer om blant annet regelverk og tilsyn med byggevarer
SINTEF informerer om muligheter innenfor personsertifisering i byggenæringen
NTNU informerer om falsk dokumentasjon i norsk byggenæring
Norsk Byggtjeneste informerer om bruk av SINTEF-dokumentasjon i NOBB.

Møtet er åpent for alle interesserte. Se agenda og meld deg på her.