Morten Hegdal, daglig leder i Winns.

Kombinerer CO2-varmepumper med vannrenseteknologi for å kutte energikostnader

Kan redusere varmtvannet til 50 grader:

0

Sammen med CO2-varmepumper fra Winns bidrar Apurgo M3 systemet som et verktøy for å sikkert kunne redusere varmtvannstemperaturen uten å få legionellaproblem. Løsningen reduserer varmetap fra anlegget, reduserer energibruken på oppvarming, og øker COP for CO2-varmepumper.

Sammen med CO2-varmepumper fra Winns bidrar Apurgo M3 systemet som et verktøy for å sikkert kunne redusere varmtvannstemperaturen uten å få legionellaproblem. Løsningen reduserer varmetap fra anlegget, reduserer energibruken på oppvarming, og øker COP for CO2-varmepumper.

– CO2 har tre ganger så høyt arbeidstrykk som tradisjonelle kuldemedier og krever en annen metodikk og styring. Innen dagligvare er det mange som er dyktige på CO2-anlegg for kjøling, men vi jobber med anvendelse av CO2 i industrielle systemer og ser på både varme og kjøling. Vi bygger robuste systemer med fokus på kvalitet, sier Morten Hegdal, daglig leder i Winns.

Saken fortsetter under illustrasjonen:
Han presenterte teknologien bak CO2-varmepumper sammen med Hanne Therese Skiri fra Apurgo for Norsk Varmeteknisk Forening forrige uke. Der viste de hvordan bruk av CO2-varmepumper og Apurgo M3 anlegg for legionellabekjemping kan kutte energikostnader på drift og produksjon av varmtvann med mer enn 75 prosent.

Må tenke helhetlig
Hegdal forteller at det er etablert flere kurs og faglige nettverk for anvendelse av CO2-systemer de siste årene.

– Vi jobber tett med NTNU, SINTEF og andre for å utvikle kompetanse på CO2-anlegg. Dette er kompliserte prosesser som krever at man jobber helhetlig på tvers av fagene for å sørge for riktig dimensjonering av anlegget. Den største fordelen med CO2 er at systemene kan levere vanntemperaturer opp til 80 grader, samtidig som man har en COP på 4 +, dette gjør at vi kan kutte energikostnaden til kunden og gi en inntjening på anleggene på noen få år, sier han.

Selskapet har levert CO2-systemer til flere meierier, skoler, Telenor, Hent, Skanska, og har nå signert kontrakt for leveranse til oljeplattformer på Johan Castberg-feltet.

– Flere store aktører ønsker å anvende CO2 siden den oppfyller levetidskrav og samtidig ikke er brennbart. Etterspørselen har eksplodert de siste årene, sier Hegdal.

Kan redusere varmtvannet til 50 grader

Selskapet er opptatt av å finne gode samarbeidspartnere for å bygge helhetlige og gode løsninger.

– Vi har bygd selskapet på å spille hverandre gode. Det finnes mange smarte teknologier og det er viktig for oss å samarbeide for å finne de beste løsningene for kundene. Ved hjelp av vårt helhetlige system for styring og akkumulering av energi ser vi hvordan dette kan gjøres mest mulig effektivt, sier han.

Selskapet samarbeider nå med Apurgo som har utviklet et system for desinfisering av vann og fjerner bakteriell vekst som blant annet legionella i både kaldt og varmt vann.

– I stedet for å produsere 70 graders varmtvann kan vi redusere ned til 50 grader. Takket være Apurgo unngår vi fare for legionella samtidig som vi får mindre energitap. Dette gir kundene store energibesparelser. Selv om vi er forskjellige selskaper har vi begge som mål å spare penger for kundene og sammen med Apurgo kan vi oppnå veldig gode resultater, avslutter Hegdal.

Fagansvarlig i Apurgo AS Dr-scient Hanne-Therese Skiri.

Dreper legionellabakterier med sølv og kobber

Apurgos løsning er en vannbehandlingsløsning som installeres på hovedvanninntaket eller bare på varmtvannet.

– Enheten er basert på et cellehus med rent kobber og sølv som påføres strøm og ved en elektrolyseprosess frigjøres sølv- og kobberioner. En vannmåler gir impulser til systemet slik at kobber og sølvioner doseres i henhold til vannforbruket, sier Hanne Therese Skiri, fagansvarlig i Apurgo.

Hun forteller at løsningen er prefabrikkert, kan installeres av en rørlegger og krever lite vedlikehold.

Saken fortsetter under bildet:

Illustrasjon Apurgo


– Vi har et online styringssystem som overvåker vannet hele tiden og sender alarmer ved driftsstans. Samtidig kan vi ved et enkelt tastetrykk endre doseringen av ioner dersom det er behov for det. Vedlikeholdet på løsningen er minimalt og det eneste man trenger å gjøre er å bytte ut beholderen for kobber og sølv en gang i året. Takket være løsningene kan man senke varmtvannstemperaturen uten at bakterienivået går opp. I tillegg behandles og rengjøres rørnettet nedstrøms og beskytter vannet over lang tid, sier hun.

– Stabiliteten på ionene gir også en fleksibilitet med tanke på behovsstyrt styring av sirkulasjonsledningen. Vi kan eksempelvis stoppe sirkulasjonen og redusere temperaturen på natten uten fare for legionella, og dermed redusere varmetapet fra rørnettet i perioder hvor det ikke er behov for varmtvann, sier hun.

Hun tror teknologien vil tilrettelegge for andre varmekilder og varmepumpeteknologi siden man slipper å spisse temperaturen opp til 70 grader.

– Samarbeidet med Winns gjør at vi kan øke COP-faktoren på varmepumpene deres. Vi ser at dette samarbeidet gjør det enklere, mer energieffektivt og tryggere for flere å bruke varmepumper, avslutter Skiri.