St. Marie Gate i Sarpsborg er et av landets største anlegg (ca 6000 m²) for isfri gågate, og man har av stedlige effektårsaker valgt å dele anlegget i to ulike driftsdeler.

Intelligent varmestyring sparer Sarpsborg kommune for mye strøm

Gågaten i Sarpsborg har et av landets største snøsmelteanlegg:

0

Innsamling av relevante lokale værdata, gode følere i bakken og stram styring av energibruken sørger for at Sarpsborg kommune bruker minimum med strøm for å holde gågata trygg for is og fri for snø vinteren igjennom.

St. Marie Gate er Sarpsborg gågate og en tradisjonsrik hovedåre for alle som har et ærend i sentrum, sent eller tidlig, sommer som vinter. For tre år siden, i forbindelse med byens 1000-års jubileum, oppgraderte kommunen sentrumsgaten til moderne standard, med nye løsninger på alle nivåer. Da valgte man naturligvis å oppgradere også anlegget for oppvarming av gatelegemet samt installerte et moderne kontroll- og styresystem for driften.

– Løsningen fungerer fint, vi kan tilby innbyggere og gjester en trygg ferdsel også om vinteren. Gågaten er viktig for bymiljøet og opplevelsen av Sarpsborg. Vi forsøker derfor å kunne tilby folk en gågate som er snø og isfri. Dette ønsker vi å oppnå med å bruke minst mulig strøm, og det føler jeg vi nå oppnår, forteller Einar Olavesen ved Sarpsborg Kommune.

Saken fortsetter under bildet:

Olavesen har hatt hele tiden hatt ansvaret for å følge opp energibruken og anleggets drift gjennom de tre årene som er gått. Det er Aiwell som har levert styresystemet og som overvåker og fininnstiller driften av anlegget for kommunen. Det er et valg kommunen har tatt, andre kommuner styrer anlegget lokalt, fra f.eks. et nettbrett.

Saken fortsetter under bildet:

Aiwell sensor.

Kaldt og varmt
For å unngå unødig fyring av gata er varmekablene i utgangspunktet alltid slått av. Skulle det være minus ti og klart vintervær vil man ikke trenge oppvarming, siden det er godt fotfeste på naken gatestein. Det er først når det kommer snø eller regn i forbindelse med kulde at anlegget setter igang.

Siden det tar noen timer før anlegget rekker å opparbeide seg tilstrekkelig temperatur, gjelder det at måle- og kontrollsystemet oppfatter den reelle lokale klimasituasjonen raskt. Til å styre anlegget bruker man en egen værstasjon plassert på husvegg ved gågata. I tillegg til temperatur, sniffing av snø, luftfuktighet og nedbør brukes temperaturmålinger hentet fra selve gatelegemet.

– I tillegg til målinger fra værstasjonen har Aiwell tilgang til videobilder av gågata å supplere med, dette gir god innsikt i situasjonen og gjør de i stand til å gi oss en energismart styring, sier Olavesen.

Det samme styresystemet brukes forøvrig til kunstgressbaner, togperronger, taknedløp osv. og kobles til alle typer oppvarming, også vannbåren varme.

Bygger erfaring
Nettopp at anlegget slår seg på i tide og slår seg av når det ikke er nødvendig er selve nøkkelen til en energigjerrig drift. Her har Aiwell et styresystem som bruker værdata på en smart måte, slik at man drifter anlegget på billigst mulig vis.

Snøsmelteanlegget kan naturligvis ikke forhindre at snøen legger seg ved snøfall, men det er istand til å avverge at snøen blir liggende over tid.

– Her brukes en kombinasjon av historiske målinger, lokale værdata og målinger fra temperaturføler for å slå på anlegget til rett tid, men heller ikke før, sier Olavesen.

Som regel vil man i starten av driften av et slikt anlegg gjerne bruke litt mer energi enn nødvendig, mens man neste vinter har lært anlegget å kjenne og naturligvis bruker mindre strøm.

Saken fortsetter under bildet:

Aiwell kontroll system

– Dette går på mange forhold, varmeledning av typer stein i gatelegemet, varmekapasiteten til anlegget, vindforhold, arkitektur, sol og skygge, alt spiller inn og man legger denne informasjon inn som erfaring slik at systemet gjør gode valg, forklarer Olavesen.

Sparer energi
St. Marie Gate i Sarpsborg er et av landets største anlegg (ca 6000 m²) for isfri gågate, og man har av stedlige effektårsaker valgt å dele anlegget i to ulike driftsdeler.

Siden gaten er stor og romslig og man har begrenset effekt til tining har vi valgt å drive anlegget i to seksjoner med prioritert styring. Hvis det er utfordrende vær vil kun en del av gata varmes, slik at alle har en trygg passasje, samtidig som usmeltet område tines senere. På denne måten kan kommunen rasjonalisere med energibruken på en smart måte, siden man uansett ikke må tine alt på en gang.

– Anleggets primære oppgave er å holde gata is og snøfri, og det kan være en utfordring med østfoldklimaet, siden det ofte svinger omkring null grader med nedbør. I år har vi også sett høyere energiforbruk, det har vært kaldt, og blant annet flere episoder med underkjølt regn. Det er jo et paradoks at det ikke trenger å være kulde som koster mest. Uansett har vi klart å få et system som bruker minst mulig strøm, uansett værsituasjon, sier Einar Olavesen ved  Sarpsborg Kommune.