Foredragsholder Frode Clausen fra Trondheim Kommune

FLOW Trøndelag VVS holder kurs om tilbakeslagssikring og legionella

FLOW Trøndelag VVS arrangerer kurs i NS 1717 tilbakeslagssikring på ledningsnett og legionella kontroll for sine kunde. Det gjør de sammen med gode samarbeidspartnere som Trondheim Kommune, Honeywell og Norkjemi.

0

I forbindelse med at Trondheim Kommune i lengre tid har hatt stor fokus på vannsikring av det kommunale ledningsnettet, har FLOW Trøndelag VVS AS tatt dette på alvor.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

-Vi har først sørget for å lære opp alle våre ansatte. Nå ser vi tiden er inne for å bevisstgjøre våre kunder som eier og drifter store mengder med eiendommer. samt at vi også samler våre innleide konsulenter på prosjektering og tegning slik at de også er oppdatert på dette, sier Greif Sæther daglig leder i FLOW Trøndelag VVS AS

Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS AS, forteller videre at dette kom i gang da vi hadde Trondheim kommune på et infomøte her hos oss for ca ett år siden. Det har vært mye synsing i bransjen på hva slags krav som gjelder. Derfor har vi hatt tett dialog med kommunen for å avklare behovene i de forskjellige byggene.

– Vi ser nødvendigheten med å informere våre større kunder om dette, da dette fort blir konkurransevridende i en anbudsfase. Når vi skulle holde kurs om å sikre vannkvalitet synes vi det var naturlig å ta med temaet legionella.

– Det er også strenge krav til å ha kontroll på intern vannkvaliteten i utleiebygg, borettslag, osv., sier Jonny Bech avdelingsleder prosjekt hos FLOW Trøndelag VVS AS

– FLOW Trøndelag var et av de første rørleggerfirmaene i Trondheim som gjennomførte kurs for å kunne kontrollere NS1717 ventiler som står montert. Vi har gjort den opplæring og investeringer i utstyr som er nødvendig.

– Etter en evaluering fra de som deltok og foredragsholdere. Har vi bestemt at vi skal holde flere kurs om dette og andre aktuelle temaer. Det vil også bli laget et opplegg der vi kan ta dette inn i FLOW Akademiet, slik at vi kan gjøre dette for våre kunder og samarbeidspartnere rundt om i landet, forteller Hildrum til slutt i pressemeldingen.

Kunder som var tilstede på kurset var Eiendomsbesittere, driftspersonell, borettslag, prosjekterende.