Ronny Johnsen (t.v). blir ny avdelingsleder for den nye klimaavdelingen til FLOW Trøndelag VVS. Daglig leder i Flow Trøndelag, Greif Sæther sier at det hele tiden har vært planen å få på plass en klima avdeling i Flow Trøndelag. - Nå har vi nådd det målet, sie Sæther.

Flow Trøndelag VVS etablerer egen klimaavdeling

Blir totalteknisk VVS entreprenør:

0

Flow Trøndelag VVS har startet egen klimaavdeling. Flow-Group har siden etableringen av den nye alliansen hatt ambisjoner om å bli en totalteknisk VVS entreprenør. Nå er den første klimavdelingen en realitet i Trondheim og Trøndelag.

Til å lede den nye avdelingen har de ansatt Ronny Johnsen som avdelingsleder. Han er utdannet VVS ingeniør og kommer fra tilsvarende jobb i Caverion Trondheim.

– Vi har lenge jobbet med å få på plass en løsning slik at vi får denne kompetansen i eget hus, og vi er meget stolt av å få Ronny med på laget sier Greif Sæther, daglig leder i Flow Trøndelag VVS AS i en pressemelding.

Sæther sier videre at vårt hovedmarked er Trondheim og Trøndelag, men vi dekker også andre geografiske områder basert på ønsker fra våre kunder.

– Vi tilbyr et bredt spekter av klima-teknisk infrastruktur til prosjektmarkedet og rammeavtale-segmentet, og Ronny vil også kunne bistå de andre FLOW selskapene rundt om i landet.I forbindelse med at vi har fått på plass ISO 9001-2015 sertifisering, har vi allerede fått på plass styringssystemer også for klima avdelingen vår, og dette gjør at vi allerede er fullt operativ med klimaavdelingen sier Sæther.

– Vi har over mange år samarbeidet med forskjellige ventilasjonsfirma både i nye prosjekter og på drift og vedlikehold til våre eksisterende kunder, det vil vi også gjøre i fremtiden sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig i Flow Trøndelag VVS.

– Nå kan vi også ta ansvar for prosjekteringen og prosjektledelsen selv, noe som gjør at vi sikrer grensesnittene mellom rør og elektro, samt andre teknisk leveranser i prosjektene.
– Etter som vi vil ha et bredt samarbeid med andre ventilasjonsbedrifter i Flow rundt om i landet ser vi for oss en rask vekst i vår klimaavdeling fremover. Våre landsdekkende og lokale kunder har i lengre tid etterlyst dette, og ettersom vi tilbyr våre
kunder ett kontaktpunkt blir det mye enklere når vi har det meste av kompetanse i eget hus, sier Hildrum

– Flow Trøndelag VVS AS er opplæringsbedrift og har 3 lærlinger innen rør, og vi har også ambisjon om å ha lærlinger i vår klimaavdeling. Det er viktig for oss å være med å ta ansvar for opplæringen av teknisk personell, sier Jonny Bech, avdelingsleder for prosjekter i Flow Trøndelag VVS AS.