Fagsjef Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom er usikker på om nye våtromskrav for kjøkkenet er veien å gå.

FFV og RørNorge uenig om våtromskrav på kjøkkenet

Det har den siste tiden vært mye diskusjon rundt forsikringsbransjens forslag om våtromskrav til kjøkken. Rørentreprenørene Norge og Fagrådet for våtrom (FFV)er ikke helt enig om det er behov for å innføre enda flere krav, og spesielt våtromskrav for kjøkkenet.

0

Direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge , kom denne uken med en kommentar til debatten som pågår, og uttrykker støtte til forsikringsbransjens forslag om å innføre våtromskrav på kjøkken. Samtidig er han tydelig på at bransjen også må ta ansvar for å øke bevisstheten blant boligeiere om at et kjøkken anno 2018 krever mer kompetanse knyttet til installasjon, drift og vedlikehold enn tidligere.

Fagsjef Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom er enig at det må gjøres noe med kjøkkenet,men han er mer lunken til om det er nødvendig å innføre enda flere krav og forskrifter.
– Vi først må stille oss spørsmål om hva som kjennetegner et våtrom; fritt vann i brukssituasjoner og høy fuktighetsbelastning ved normal bruk. Slik jeg ser det er ikke dette direkte overførbart til kjøkken. Men, ja; vi må gjøre noe med kjøkkenet. Bransjen må sammen med kjøkkenprodusentene se på hvordan vi kan konkretisere gode og enkle løsninger for å ivareta lekkasje-sikkerheten innenfor dagens krav, sier Grimsrud på Fagrådet for våtroms sine facebook sider.

–  Fokuset på enkle og gode løsninger for håndverkeren vil bringe oss nærmere målet enn det enda flere krav vil gjøre. Det handler om å innfri kravene på en god måte slik at intensjonene til myndighetene blir ivaretatt, legger han til.

Vanskadekontoret, som Fagrådet for våtrom er en del av, har allerede satt fokus på kjøkkenet gjennom egne miniseminarer – med stor deltakelse og interesse.

Forsikringsbransjen har som kjent meldt seg ut av vannskadeforbyggende arbeid.

–  Forsikringsbransjen er en vesentlig bidragsyter med positiv påvirkning, og jeg håper de nå kommer på banen igjen, sier Bjørn Grimsrud.