Arvid Ellingsen, LO og Fagskolerådet, (Foto: Marianne Wennesland, Vox)

For få studieplasser i fagskolene

0

Regjeringen har fordelt 638 studieplasser til fagskolene rundt om i landet. Totalt søkte fagskolene om 950 studieplasser.
– Dette viser at kapasiteten er langt større enn den opptrappingen som regjeringen legger opp til. Vi trenger langt flere studieplasser i fremtiden, for å imøtekomme arbeidslivets kompetansebehov. Regjeringen må derfor følge opp med flere studieplasser i neste års statsbudsjett, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd.

Departementet har satt som følgende kriterier i fordelingen av midler til nye studieplasser:
– Utdanningstilbudet skal være innenfor helse- og sosialfag eller tekniske fag
– Utdanningstilbudet må være NOKUT-godkjente pr 23. mars 2018.

Midlene skal gå til opprettelse av nye studietilbud, ikke til å finansiere allerede eksiterende tilbud.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut brev til fylkeskommunene vedrørende dette. Nasjonalt Fagskoleråd forutsetter at studieplassene som fylkeskommunene nå får tildelt blir fullfinansiert.