GK Inneklima har overtatt Entek. Her ved adm.direktør i GK Inneklima Kim Robert Lisø.

Entek blir til GK Inneklima

Inneklimabedriften Entek AS i Harstad ble høsten 2017 kjøpt opp av GK Inneklima AS. Fra og med 2. januar fusjoneres bedriften inn i GK Inneklima og blir et fullverdig avdelingskontor.

0

De åtte ansatte i Entek blir med inn i GK Inneklima, og skal samlokaliseres med GKs øvrige ansatte i Harstad i Enteks lokaler på Seljestad.

Entek har vært Nord-Norges totalleverandør av VVS-tjenester helt siden 1985. Nå overtar GK Inneklima det solide selskapet for å styrke sin strategiske satsning på ett av Nord-Norges mest folkerike områder, Narvik-Ofoten-Harstad-Vesterålen-Lofoten.

– Vi skal være landsdelens ledende fagmiljø for energieffektive inneklimaløsninger, og med kompetansen og kapasiteten i Harstad styrker vi vår posisjon i regionen, sier regionsdirektør i GK Inneklima, Børge Lund.

I Harstad ser man store muligheter for å kunne løse enda flere oppgaver for både eksisterende og nye kunder.

– En stor del av Enteks tillit i markedet skyldes vår leveringsevne, erfaring og bredde. Jeg er overbevist om at vi i GK vil bidra til å ytterligere styrke denne posisjonen, og at vi gjennom tverrfaglig samarbeid med GK Rør og GK Elektro vil være et naturlig førstevalg som totalteknisk leverandør, sier avdelingsleder i GK Inneklima i Harstad, Marvin Christensen.