Knut Olav Knudsen, markedssjef for varme og energi hos Brødrene Dahl, har over 20 år i VVS-bransjen, deriblant 8 år som fagsjef i VVS Foreningen, med fokus på utfasingen av oljefyring.

To år før forbudet fyres det fortsatt med olje

Knut Olav Knudsen: - Bransjen har gjort for lite for å konkretisere for kunden

0

Selv om fornybare varmeløsninger gir lavere energiutgifter er det fortsatt mange som varmer boligen med oljefyring, Bare to år før forbudet trer i kraft finnes det fortsatt tusenvis av gamle oljefyrer.

– Kommuner og brannvesen har estimater som varierer fra 30.000 til 80.000 oljefyrer i hele landet. Jeg tror ikke det er noen som vet nøyaktig hvor mange som brukes i dag, sier Knut Olav Knudsen, markedssjef for varme og energi hos Brødrene Dahl. Han har over 20 år i VVS-bransjen, deriblant 8 år som fagsjef i VVS Foreningen, med fokus på utfasingen av oljefyring.

I følge SSB gikk andelen husholdninger oppvarmet med olje- og parafinfyring ned med 14.3 prosent i perioden 2009 til 2012. Nå etterlyser Knudsen og andre i VVS-bransjen en raskere overgang til miljøvennlige alternativer.

– Den store utbredelsen av varmepumper kom for ca. 20 år siden da flere begynte å se lønnsomheten i det. Allikevel husker jeg å ha installert nye oljekjeler så sent som 2006. Nå må bransjen øke fokuset på varmepumper, sier han.

Økt interesse for varmepumper
Knudsen har de siste årene jobbet aktiv med å spre kunnskap om varmepumper.

– Jeg har presentert på temakvelder om utfasing av oljefyr, sammen med kommuner og Naturvernforbundet, for over 6000 mennesker. Interessen for miljøvennlig oppvarming er stor, sier han.

Tidligere har Enova gitt 10 000 kroner i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som man installerer en godkjent varmeløsning. Men i hele 2018 dobles støtten til 20 000 kroner, for så å senkes tilbake til 10 000 kroner i 2019. Når forbudet trer i kraft i 2020 fjernes støtten helt.

– Dette finnes gode økonomiske støtteordninger og det er flere gode alternativer til oljefyr. Jeg anbefaler luft-til-luft varmepumpe, siden dette er en rimelig og enkel løsning som passer de fleste. For de som har nyere oljekjel er overgang til biofyringsolje en god løsning og man slipper å investere så mye i anlegget. På lengre sikt er bergvarme den desidert beste løsningen, sier han.

Må informere bedre
Knudsen mener det er flere årsaker til at utfasingen av oljefyrer har gått saktere enn forventet.

– Bransjen har gjort for lite for å konkretisere for kunden hvordan man velger den beste løsningen. I tillegg er det et generelt underskudd på gode rørleggere, og spesielt på sertifiserte varmerørleggere, sier han.

– I tillegg ser vi at det er forskjell på behovet hos en pensjonert 75-åring og en 40-åring som nettopp har kjøpt hus. Vi som bransje må forstå at alle ikke skal ha samme løsning. Vi må ha flere befaringer for å kunne hjelpe kunden med å finne den beste løsningen for den enkelte, sier han.

Fordeler med samarbeid i nabolaget
Han mener også at boligområder bør samarbeide om å finne felles løsninger.

– I et villastrøk kan hvert tredje hus fortsatt ha oljefyr. Om man kan borre flere hull til bergvarme og legge opp til en mer effektiv logistikk gir dette store besparelser for alle. Dette er noe av bakgrunnen for informasjonsmøtene, sier han.

– Samtidig ser vi at teknologien stadig utvikler seg. Varmepumper blir stillere, mer effektive og er blitt enklere å bruke. I dag kan du styre effekten og mye annet fra brukervennlige apper. Til sammen er det veldig mange gode argumenter for å velge en varmepumpe. Dette må vi bli flinkere til å kommunisere ut til forbrukerne, avslutter Knudsen.

Du kan høre mer om erfaringene til Knudsen på Varmepumpekonferansen 2018. Der skal han presentere råd og tips for rørleggere som ønsker å satse på salg av varmepumper.