Illustrasjonsfoto.

BNL holder informasjonsmøter om nye innleieregler

BNLs advokater inviterer til informasjonsmøter om de nylig vedtatte lovendringene om innleie og ansettelser ulike steder i landet. Det første møtet skal være 28. august i Kristiansand.

0

Informasjonsmøtene vil ha en varighet på 1,5 time og avholdes ulike steder i landet i august og september. Nærmere informasjon kommer.

Tema:
Innleie – introduksjon

Gjennomgang av de nye reglene:Presisering av hva som er fast ansettelse
Regulering av arbeidstid – krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen
Heving av tariffavtalenivå – krav om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie
Informasjonsmøtene holdes av BNLs advokater og er gratis, men krever påmelding. Møtene er forbeholdt medlemmer i BNLs 15 bransjeforeninger.

I tillegg arrangerer BNL et halvdagskurs 25. oktober 2018 som går mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet. Dette kurset vil også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser. Les mer her

Les mer om de nye reglene her