VVSforeningen arrangerer kurs om materialbruk for røranlegg

0

VVS-foreningen , Oslo gruppe arrangerer jevnlig medlemsmøter gratis for sine medlemmer – neste gang er det materialbruk for røranlegg som står på agendaen.

Med seg denne gangen har de foredragsholderne Vidar Havellen fra Norconsult og Per-Eivind Larsen fra GK Inneklima.

Medlemsmøtene som avholdes i Oslo gjøres også tilgjengelig å følge live, eller i opptaksversjon i etterkant for de som bor andre steder i landet. I en testperiode er det nå helt gratis for alle å følge de digitalt. Møtene vil etter hvert bli lukket for medlemmer, og tilgjengelig for andre mot betaling, skriver VVS-foreningen.

Meld deg på det gratis digitale medlemsmøte den 24. november her:
http://www.vvs-foreningen.no/digitalt-medlemsmoslashte–materialbruk-i-roslashr.html