Daglig leder i VVP, Bjarne Haugland.

VVP reagerer kraftig på coBuilders forretningsmodell om goBIM

– CoBuilder har gjort en god jobb med ProductXchange. Men det de nå gjør med goBIM, er en tvilsom forretningsmodell som flere i verdikjeden burde reagere kraftig på. CoBuilder tvinger leverandører, grossister og utførende bedrifter til å betale for dyre tilleggsavtaler for en databaseløsning med produktinformasjon som allerede er gjort tilgjengelig, og er gratis.

0

Det sier Bjarne Haugland i en kommentar til artikkelen VVSforum publiserte i går hvor en samlet leverandør- og grossistbransje, bestående av Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Byggevareindustriens Forening, kritiserer coBuilder for deres forretningsmodell. I et åpent brev til entreprenørene poengteres alle fordelene med bransjens egne og åpne, gratis varedatabaser.

I dette felles åpne brevet var VVP uteglemt, og daglig leder i VVP, Bjarne Haugland, ønsker å poengtere ovenfor hele verdikjeden at VVP støtter innholdet og initiativet fullt ut.
– Mitt budskapet er at VA og VVS produsentene VVP, er samkjørt med Byggevareprodusentene, NRF, EFO, NOBB, med flere. Vi har akkurat de samme bekymringene mot denne forretningsmodellen.

Les: Leverandører og grossister kritiske til coBuilder og goBIM

Les:– «Åpent brev til entreprenører», er et forsøk på å undergrave goBIM

Haugland sa følgende til VVSforum i august rundt goBIM og coBuilder:
– Det er ingen tvil om at CoBuilder har gjort en god jobb med ProductXchange, hvor alle aktører får innsikt i lovpålagt dokumentasjonen for hvert enkelt produkt. Men når de beveger seg over på GoBIM mangler de en forretningsmodell som sikrer at kjøper frivillig betaler det CoBuilder mener produktet bør koste. Det er helt klart utfordrende, men løsningen ligger ikke i å påtvinge andre regningen, påpeker Haugland.

Haugland mener videre at informasjonslogistikken i byggebransjen fortsatt er prematur. Løsningen nå ligger garantert i at bransjens aktører jobber bedre sammen i hele verdikjeden til beste for sluttkunden som jo uansett er den som får hele regningen.

– Vi i VA og VVS produsentene VVP ser at det nå jobbes godt med NRF databasen og vi har stor tro på at dette i fortsettelsen vil være den mest rasjonelle vei mot et mål som hele tiden er i bevegelse, sier Haugland til VVSforum.