Utviklingssjef Kristian Pettersson hos Swegon (t.v), og Alexander Hellström, leder for det svenske selskapet Lumen Radio presenterte sammen konseptet Wise, under et foredrag om smarte bygg i regi av Swegon nylig.

Smarte ventilasjonsanlegg med eget trådløst nett

Swegon har utviklet en ny familie av smarte produkter i ventilasjonsanlegget som kommuniserer via et lukket trådløst nett. Målet er lavere installasjonskostnad, færre feil, enklere driftsstart, hurtigere feilsøking, større fleksibilitet og datafangst.

0

Systemet gir nye dimensjoner til bedre styring og energisparing.

Det som ikke kan kobles opp trådløst blir snart å finne på historiens teknodynge.
Dette var budskapet til Alexander Hellström, leder for det svenske selskapet Lumen Radio, og utviklingssjef Kristian Pettersson hos Swegon, som sammen presenterte konseptet Wise, under et foredrag om smarte bygg i regi av Swegon nylig.

Ny kommunikasjon
Wise er et nytt system for kommunikasjon via radionettet, spesialsydd av Lumen Radio for Swegons ventilasjonssystemer, og resultatet av flere års samarbeid mellom selskapene.

Nylig ble verdens første bygg med ventilasjonsanlegg basert på 100 % trådløs kommunikasjon igangsatt i Sverige. Bygget scoret til høyeste klasse i Breeam sertifisering og ble et meget lønnsomt prosjekt.

– Systemet utmerker seg som sikrere, enklere og mer effektivt å bygge og vedlikeholde. Samtidig er trådløs kommunikasjon og smarte komponenter nødvendig når vi skal jakte på mer enegisparing og bedre styring av bygg i framtiden, forklarte Kristian Pettersson ved Swegon.

Det unike med Wise er ifølge Hellström selve kommuniksjonsmetoden. Siden det åpne radionettet fylles opp med rekordfart av ulike aktører har man satset på en løsning der systemet til enhver tid kan se ledig rom i radiospekteret.

– I stedet for å skru opp styrken og kjempe mot andre systemet utnytter vil åpningene, forklarte Hellström.

Ledige frekvenser
Et spennende trekk med systemet er at alle funksjonelle komponenter, som følere, spjeld, ventiler osv kommer utstyrt med samme kommunikasjonsmulighet. Dette betyr at alle deler om nødvendig kan kommunisere med alle andre.

– Systemet velger korteste vei for et nettverk av signaler, dersom en komponent skulle falle ut finner systemet bare en ny vei, forklarte Hellstrøm.

Systemet ble opprinnelig utviklet for sanntids styring av lys under konserter med titusenvis av tilhørere med mobiltelefoner. Teknologien er patentert og kalles «cognitiv coexistens», der styrken en at man tar hensyn til støy og derfor skaper enda mer pålitelig kommunikasjon

Man bruker samme sikkerhetsalgoritmer som brukes til kryptering av topphemmelig militær informasjon. Dette gjør at systemet har svært høy sikkerhet, all informasjon forblir i systemet, og er byggeiers eiendom.

– Denne informasjonen om bruk av rom, temperaturer, energibehov og historikk er også verdifull. Den kan brukes av rengjøringspersonale. Dersom et møterom ikke er brukt trenger det ikke å freshes opp, og vice versa, forklarte Hellström.

Enklere i alt
Den første umiddelbare fordelen med systemer er at man slipper kabler for å bringe og hente signaler til og fra komponentene.

– Ventilasjonssystemet tegnes på datamaskin som vanlig, anlegget monteres men ingen signalkabler legges. Så tar man med seg en kontrollenhet ut i bygget og scanner inn komponentene. Det er en lettvint og nærmest idiotsikker måte å koble dette sammen på.
Og skulle man ønske å endre på noe etter en tid er det enkelt å flytte på komponentene, og programmere de inn igjen, forklarte Hellström.

Prosessorene og sender/mottaker har ekstremt lavt strømforbruk, et batteri trenger ikke opplading før etter 10 år.

En senere oppdatering av programvarene i styresystemet krever også svært lite strøm, det tar ca en-to dags normalforbruk å gjennomføre en oppdatering.
– Det er klart at komponentene vil falle dyrere ut, men alle fordelene med systemet knuser jo ekstra kostnader i innkjøp, ja signal kabler er steinalder, sier Hellstrøm.