- Å drive en rørleggerbedrift uten hovedtyngden av egne dyktige ansatte, anser jeg nærmest som en umulighet, sier Thomas Jørs, daglig leder i Chr.Vestrheim AS.

– Sentral godkjenning forringes hvis forslaget til DiBK blir en realitet

Byggherrene vil ikke kontrahere bedrifter uten reell kompetanse:

0

Daglig leder i Chr.Vestrheim AS i Bergen, Thomas Jørs, støtter Torkild Korsnes i sin beskrivelse av hvordan DiBK setter hele bygebransjen i revers, og håpløsheten ved å sette ferdigheter, erfaring og fagkunnskap til side.

Torkild Korsnes, styreformann i Rørentreprenørene og adm.direktør i K.Lund AS sa til VVSfoum sist uke at han synes det er en absurd tanke at man kan få sentral godkjenning uten faste ansatte fagarbeidere. Han påpekte at DiBKs tolkning om å fjerne krav til ansatte med fag- eller svennebrev hos ansvarlig utførende, bidrar til å svekke hele muligheten til å bygge sterke fagmiljøer og kvalitetsbevisste kulturer i bedriftene, dersom fagarbeiderne fortolkes bort.

Les også: – Absurd tanke at man kan få sentral godkjenning uten faste ansatte fagarbeidere

Thomas Jørs stiller seg 100 prosent bak disse innspillene og understreker at det som gjør saken så spesiell, er at sentral godkjenning skal være et «stempel» som sikrer kundene og byggherrene en viss minimumsstandard til hvilket faglig nivå, de som utførende kan tilby sine oppdragsgivere.
– Har vi ikke tilstrekkelig med erfaring, men har formell kompetanse på plass, så er det jo også i dag mulig å erklære ansvarsrett, selv om vi ikke kvalifiserer til sentral godkjenning.

Jørs sier videre at fremtiden til fagarbeideren, tatt forslaget til DiBK i betraktning, er delt.

– Å drive en rørleggerbedrift uten hovedtyngden av egne dyktige ansatte, anser jeg nærmest som en umulighet. For å lykkes i dag, så er det behov for stor grad av faglig utvikling og samspill, både mellom egne ansatte og mellom de ulike fagene, påpeker Jørs.
Han tror de fleste byggherrene er fullstendig klar over dette, og således ikke vil kontrahere leverandører uten reell kompetanse

Jørs har derfor stor tro på at fagarbeideren står støtt, helt uavhengig av hvilke endringer som måtte komme i sentral godkjenning.
– Når det er sagt, så er jeg likevel, mildt sagt overrasket over det signalet som DiBK sender ut med dette forslaget. Det er rett og slett helt unødvendig av et offentlig organ, å redusere verdien av å satse på egne ansatte – det skaper bare negativ usikkerhet om fremtidsutsiktene. Det burde DiBK ha forstått for lenge siden, og rett og slett trukket forslaget sitt, sier en litt oppgitt Jørs avslutningsvis til VVSforum.