En pekende prosjektleder Flemming Idsøe viser gjerne frem den innovative byggeplassen til byråd Geir Lippestad (i midten). Med på besøket var også Marianne Brath Lien, Bettina Thorvik, Lene Lad Johansen (alle fra byrådsavdlingen for næring og eierskap), samt Omsorgsbyggs adm.dir. Per Morten Johansen.

– Politikk satt ut i praksis

Utslippsreduksjon og innovasjoner på byggeplass har et stort potensiale til å gjøre både byggeprosess og drift av ferdig bygg mer miljøvennlig. Byråd Geir Lippestad har vært på Omsorgsbyggs innovative byggeplass på Lia barnehage for å lære mer om temaet.

0

Lia barnehage var en sliten sju-avdelings barnehage på Ellingsrud som var altfor varm om sommeren og for kald på vinteren. Nå er den gamle barnehagen revet til grunnen og som en fugl Føniks vil den i desember gjenoppstå som en moderne ti-avdelings, miljøvennlig og energiproduserende barnehage. Byggingen pågår med andre ord for fullt.

Utviklingen på både byggeplass og innovative energiløsninger går raskt og byggherre Omsorgsbygg er mer enn villig til å ligge i front i utviklingen.
– Det mest grunnleggende for oss er å bygge barnehager som er gode å være i for barn og voksne, med et godt innemiljø og utearealer. Det ligger alltid i bunnen. Men det er fint mulig å oppnå det, og samtidig ligge i front av utviklingen, ta i bruk nye løsninger og tankesett, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

– De offentlige byggherrene går nå virkelig foran i denne utviklingen. Vi samarbeider med flere av de seriøse entreprenørene, som Skanska her på Lia barnehage, sier han.

– Politikk i praksis
Byråd Geir Lippestad er imponert over det han ser, og er fornøyd med utviklingen.
– Dette blir et fantastisk sted for barna å være, samtidig som det er et bygg som produserer mer energi enn det bruker. Oslo kommune er en stor byggherre og må ha høye ambisjoner og sette høye krav. Et av suksesskriteriene her et at man har stilt krav i dialog med markedet. Det gir forutsigbarhet samtidig som det utfordrer bransjen til å finne nye og mer miljøvennlige løsninger.  Det er moro å se politikk bli gjennomført i praksis, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

Byggeplass som forskningsarena
Prosjektleder Flemming Idsøe er en av primus motorene i Omsorgsbygg bak den raske utviklingen som nå skjer på byggeplassene.
– På denne barnehagen har vi brukt mer tid og ressurser til å prosjektere barnehagen og planlegge byggeplassen enn normalt. Den tankevirksomheten vi har lagt ned i forkant av selve byggeriet, får vi igjen for i form av en smartere byggeplass og et bedre bygg, sier Idsøe.

Det pågår også et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Omsorgsbygg, Bellona, Skanska og Sintef hvor klimagassutslippene fra alle prosesser på byggeplassen registreres.

Byggeplassen er selvfølgelig fossilfri, og på god vei til også å bli utslippsfri. Det benyttes elektriske anleggsmaskiner der det er mulig. Det benyttes et nytt system for fordrøyningsbasseng som tar mindre plass slik at masseuttaket reduseres betraktelig.

Selve bygget er plusshus, som alle barnehagene som bygges i Oslo nå vil bli. Energimålet for barnehagen er at det skal bli Norges mest energigjerrige bygg med et energibehov på rundt 1/3 av en passivhusbarnehage. På energisiden finner vi flere innovasjoner. Blant annet kan man i sommermånedene pumper den store mengden overskuddsvarme ned i energibrønnene for å spare den til kaldere tider. Energi fra solcellene etter stengetid blir lagret i en batteribank til bruk senere.