- Vi ønsker å være i front og har fått spennende resultater, blant annet at menn og kvinner har ulike preferanser for inneklima. Det er ikke fremmed for oss å utvikle løsninger der man selv kan regulere inneklima med en app, det personlige inneklima er innen rekkevidde, sier Espen Aronsen, fagsjef Energi ved GK Inneklima.

– Personlig inneklima i yrkesbygg er fullt mulig

GK ser at flere aktører vil investere i kostnadseffektive bygg:

0

Tenk at rommet du går inn husker deg og vet hva du trives best med. I løpet av sekunder stilles temperatur og luftkvalitet automatisk inn. Dette er et eksempel på hva GK ser for seg i nær framtid vil være en del av styringsmulighetene for inneklima.

I gamle dager måtte man fyre skikkelig og ventilere nok. I dag er det motsatt, ventilere skikkelig og fyre nok. Dette faktum var GK Inneklima AS tidlig ute med å ta konsekvensen av og videreutvikle.

– Jeg husker de kritiske røstene til at vi baserte våre løsninger på oppvarming via luft. I ettertid har vi sett at det var riktig. I moderne bygg trengs det nemlig ikke så mye tilførsel av varme, mens luftkvaliteten er et spennende område, sier Espen Aronsen, fagsjef Energi ved GK Inneklima AS. Selskapet har gått opp nye stier for bransjen og hatt en imponerende utvikling de siste årene.

Går egne veier
GK Inneklima AS har tydelig vist at det kan være lurt å tenke sjøl, men også at den som vil gå nye veier bør ha store «baller».
– Fortsatt er det mye å ta tak i, det er mange vante forestillinger ute og går, det gjelder også meg selv. Da vi dimensjonerte kjøling til Miljøhuset (Hovedkontor GK) kjempet jeg for å investere i mindre kapasitet. Jeg fikk viljen min – men likevel har det vist seg at vi har stor overkapasitet. Blant annet fordi at på den varmeste dagen i året har de fleste ferie og internlasten er liten. Bransjen dimensjonerer litt tradisjonelt, med andre ord for høyt på en litt overflatisk måte. Samtidig sier man at man ikke stoler helt på beregningene. Man tar i litt ekstra! Det er også andre momenter, for eksempel at en konvektor må stå foran vinduet. Det er ikke lenger nødvendig. Vinduene har normalt ikke lenger kulderas. Da må vi heller spørre, hvor skal framtidens konvektor stå, hvis den er nødvendig da, ofte er den nemlig ikke det, sier Aronsen.

Nye muligheter
Et faktum GK har erfart er altså at moderne nybygg i hovedsak fyrer seg selv, i hvert fall til de grader som gjør tradisjonelle oppvarmingsystemer mindre aktuelle. Årsakene er at isolasjonsevnen på bygningsskallet er blitt veldig bra, mens den interne energibruken har økt.

– Internlasten i et bygg er i dag tilstrekkelig til de fleste dagene i året hvis man har god energigjenvinning og god styring til de enkelte inneklimaceller. Kanskje holder det ikke på den kaldeste dagen, men etter vår oppfatning er det da både billigere og faktisk mer miljøvennlig å supplere med litt elektrisk varme enn å bygge et helt vannbårent varmeanlegg, som ville bli brukt veldig lite, sier Aronsen.

Et annet meget viktig framskritt er styring av luftmengdene til de enkelte celler i et bygg.
– Tar man behovsstyrt ventilasjon på alvor, viser det seg at mye handler om samtidighet, god styring og fordeling av luft i rommet, for ikke å snakke om innredning, tepper, og solavkjerming. Alt har betydning, understreker Aronsen.

Ikke «grønt» alene
GKs misjon er dermed å bygge så grønne bygg som mulig, men på en konkurransedyktig måte. Det gjøres ved å sette standard produkter sammen på en optimal måte. Samtidig utvikler GK nye løsninger.

– Vårt hovedkontor, Miljøhuset GK, er det første kontorbygget i Norge bygget etter passivhus standard, men det har ikke et tradisjonelt oppvarmingssystem. Tilleggsinvesteringen på 8 millioner ble inntjent i løpet av fire år, sommeren 2016. Å holde investeringene på et nødvendig minimum er også en god miljøtankegang, vi ser at flere aktører vil investere i kostnadseffektive bygg med gunstig inntjeningstid på denne merinvesteringen.

Et område man bruker mye ressurser på er forskning og kartlegging av hvordan brukere opplever inneklima. Her samarbeider man med blant annet Sintef byggforsk i det nylig avsluttede forsningsprosjektet «ForKlima», som dokumenterer at bygninger med lavt energibruk til oppvarming, kan varmes opp via klimaanlegget i bygget.

– Vi ønsker å være i front og har fått spennende resultater, blant annet at menn og kvinner har ulike preferanser for inneklima. Det er ikke fremmed for oss å utvikle løsninger der man selv kan regulere inneklima med en app, det personlige inneklima er innen rekkevidde, sier Espen Aronsen, fagsjef Energi ved GK Inneklima.

Tar ansvar for kunden
GK har gjennomført en rekke oppkjøp av håndverkerbedrifter innen ventilasjon, elektro, bygningsautomasjon og rør de siste årene, som en del av en større strategi for totaltekniske leveranser.

– I dag bør de tekniske systemene i et bygg være godt sammenvevde og skal tjene samme mål. Samtidig er det utfordringer i grensesnitt forbundet med at flere aktører skal konstruere og bygge ulike tekniske anlegg som skal inn i samme bygg, ikke minst i forhold til totalentrepriser. At vi er en utførende leverandør som tar ansvar for det hele er en fordel for alle, i ettertid er det også en rekke fordeler for kunden å ha en aktør å forholde seg til på drift og vedlikehold, sier Aronsen.

Et annet strategisk grep for GK har som kjent vært å bli landsdekkende.
– Nordmenn liker jo å bruke lokale krefter, samtidig er det mange store kunder som ønsker en landsdekkende profesjonell utførende part. Den som vil vokse i vår bransje har ikke noe valg her, man må dekke hele riket, og samtidig kunne håndtere både stort og smått, sier Aronsen.