En Dakin VZ installert i teknisk rom i en bank i Oslo.

– Optimaliserte inverter skruer gir høy energieffektivitet

Daikin VZ serie - væskekjølte varmepumper / kjølemaskiner:

0

Daikin sin VZ serie med væskekjølte varmepumper og kjølemaskiner er utviklet med tanke på fremtidens varme og kjølebehov. – Daikin har en helhetlig tankegang med sine produkter og har derfor også hevet bransjestandarden for energieffektivitet med VZ serien. Serien leveres også med det miljøvennlige kuldemediet HFO R1234ze.

– VZ-serien til Daikin er en perfekt løsning for den som ønsker å være miljøvennlig, ønsker lavest mulig strømregning og samtidig må forholde seg til et investeringsbudsjett, sier Thomas Krog i Friganor i en pressemelding.
– Det miljøvennlige kuldemediet HFO R1234ze har en GWP verdi på 1, og ved nedbrytning er det kun marginal dannelse av TFA, altså trifloursyre. R1234ze har tilnærmet de samme termodynamiske egenskapene som R134a. Det betyr at maskiner med R1234ze fortsatt kan benytte de samme driftssikre komponentene som har vært testet og videreutviklet gjennom mange år.

Saken fortsetter under bildet:

Daikin VZ

Krog sier videre at det er viktig å huske på at kuldemedier med lav GWP ikke er synonymt med miljøvennlighet før det kombineres med høy energieffektivitet.
– Basert på Eurovent leverer VZ en årskjølefaktor på hele 8,7. Den høye energieffektiviteten på Daikin VZ skyldes i stor grad Daikin sin egenutviklede og optimaliserte inverter skruekompressor. Denne tillater kapasitetsreduksjon helt ned til 20 prosent kun ved bruk av inverteren. Det gir et mye lavere energiforbruk i dellast sammenliknet med andre inverter skruekompressorer, som typisk må benytte slederegulering under 50 prosent belastning. Daikin inverter kompressoren på VZ har i tillegg innebygget Variable Volume Ratio (VVR) som automatisk tilpasser og optimaliserer det interne kompresjonsforholdet til ulike kondenseringstemperaturer, understreker Krog.

Prisriktig
I motsetning til ulike spesialprosjekter, som man typisk ser i kombinasjon med naturlige kuldemedier, har Daikin VZ en investeringskostnad som ligger marginalt over tilsvarende løsning med R134a.

– R1234ze er verken giftig eller brennbart under normale forhold. Kuldemediet klassifiseres likevel som “teoretisk” brennbart. Det betyr at teknisk rom må utformes i henhold til NS EN378. Ved god planlegging behøver ikke dette å være kostnadsdrivende for en installasjon. Nøkkelpunktene er risikovurdering, lekkasjevakter med alarm, nødventilasjon og ingen åpne antennelseskilder, uttaler Krog.

Referanseprosjekt i Oslo

– Vi i Friganor er meget stolte av vår nylige leveranse av tre Daikin VZ med R1234ze à 650kW til en stor bank med grønt fokus i Oslo. Der skal en stor andel av kjølekapasiteten benyttes til teknisk kjøling med behov for back up. Derfor vil systemet i stor grad gå på dellast, og det er her Daikin sine inverter skruer virkelig kommer til sin rett, sier Krog.

– Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Trond Ilbråten i Kulde og Varmepumpeteknikk. Sammen kan vi med stolthet si at vi har levert et anlegg som energimessig overgår alt annet, er miljøvennlig, har forsvarlig investeringskostnad, samt benytter velprøvde og driftssikre løsninger.