Fra prisutdelingen, fra venstre: miljøkoordinator Olav Meland, konsernsjef Arne Giske, konserndirektør Hege S. Dillner, og prosjekteringsleder Kristoffer Gjestemoen.

Nye Horten videregående skole vant Veidekkes miljøpris

Veidekkes skandinaviske miljøpris 2017 ble i dag tildelt Nye Horten videregående skole. – Dette er det første utdanningsbygget i Norge med klassifiseringen Breeam-NOR Outstanding, sier Arne Giske, konsernsjef i Veidekke.

0

Nye Horten videregående skole bygges etter plusshusstandard. Det betyr at bygningen i løpet av sin levetid genererer mer energi enn den forbruker. For å oppnå dette skal det installeres en brønnpark for å benytte jordvarme i tillegg til et solcelleanlegg på ca. 3 500 m2. For å nå mål om klimagassreduksjon på 40 % brukes det massivtre i etasjeskillene.

Veidekkes miljøpris deles ut til en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor miljø. Prisen ble delt ut på Veidekkes skandinaviske miljødag i Oslo onsdag. Juryen legger blant annet vekt på at prosjektet har brukt Veidekkes kompetanse på en god måte, og teamet har utfordret både seg selv og kunden til å sette ambisiøse miljø- og klimamål.

– Vestfold fylkeskommune er en ambisiøs kunde med mål om å bli et av de grønneste fylkene i Norge. I Veidekke har vi ambisjoner om å levere de beste løsningene i samspill med våre kunder. Dette mener vi årets kandidat virkelig har levert på, sier Hege Schøyen Dillner, konserndirektør og juryleder.

– Det er fint å få anerkjennelse for et prosjekt som er litt utenom det vanlige. Vi har virkelig tøyd grensene for hva som er mulig å oppnå miljømessig, sier Kristoffer Gjestemoen, prosjekteringsleder for Nye Horten videregående skole.

Nye Horten videregående skole bygges med stort innslag av treverk. I kjelleren brukes lavkarbonbetong og bæresystemet er av stål med høy resirkuleringsgrad. Sentralt i skolens atrium vil det bli oppført en massiv spiraltrapp i eik. Skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2019.

Nøkkeldata:
· 18 000 m2
· 1 200 elever
· 200 ansatte
· Breeam-NOR Outstanding
· Plusshus, produserer mer energi enn det forbruker
· 40 % klimagassreduksjon
· Byggherre er Vestfold fylkeskommune