Standard Norge har klar årets utgave av NS 3420 om ventilasjonstekniske systemer og drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg.

NS 3420 – Her er det som er nytt i 2017

Ventilasjonstekniske systemer og drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg.

0

Standard Norge har klar årets utgave av NS 3420 om ventilasjonstekniske systemer og drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg.

Ventilasjonstekniske systemer
NS 3420-BM omfatter postgrunnlag for utarbeidelse av beskrivelse av komplette ventilasjonssystemer og deler av komplette kanalsystemer som kanalnett, luftbehandlingsaggregater og avtrekksventilasjon, alt basert på funksjonskrav. Standarden kan bidra til forbedring av nøyaktighet ved prising av tilbud basert på kravspesifikasjoner fra bestilleren.

I del V – Ventilasjonsinstallasjoner finner du postgrunnlag for å beskrive detaljprosjekterte ventilasjonsanlegg, der alle komponenter er beskrevet og angitt med mengde, mens del BM kan du bruke til å beskrive hvilke ytelser og funksjoner bestilleren ønsker. Detaljprosjektering overlates da til en annen part (leverandør).

Drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg
I årets utgivelse av NS 3420-Z utgis et helt nytt kapittel om drift, vedlikehold og renhold av idrettsanlegg innendørs til bruk for utarbeidelse av prisforespørsel. Dette er verktøyet for å lage anbudsbeskrivelser for drift og renhold.

De nye beskrivelsestekstene vil dermed komplettere verktøykassen for å beskrive renholds-, vaktmester- og byggdriftstjenester og vil være et godt verktøy for at idrettsbygg blir tatt bedre vare på. Beskrivelsestekstene er fordelt i punktene for drift og vedlikehold og punkt for renhold. Oppgaver som kontroll av lokalene, bytting av lyspærer, smøring av hengsler, vurdering av vedlikeholdstiltak og reparasjoner kan du beskrive i detalj eller i en komplett post.

Her kan du lese mer i brosjyren om 2017-utgaven av NS 3420.