Passivhus med mekanisk (til venstre) og naturlig ventilasjon på Vessøya i Grimstad. Foto: Arkitekt Bengt G Michalsen.

Naturlig eller mekanisk ventilasjon?

Nye boliger trenger ventilasjonsløsninger som sikrer frisk luft og håndterer fuktighet, uten å sløse for mye energi. Her er de vanligste alternativene.

0

Den vanligste måten å innfri kravene til ventilasjon på, er installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning (mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning). For boliger som bygges etter tiltaksmetoden er balansert ventilasjon obligatorisk, med krav om 80 % varmegjenvinning.

Flere alternativer til balansert ventilasjon:

Med energiramme-metoden er det i prinsippet mulig å bruke andre løsninger, som:

• naturlig ventilasjon med termisk oppdrift og vind som drivkrefter for luftstrømmer. Luften kommer inn gjennom ventiler i vegg eller vindu, og eventuelt gjennom åpne vinduer.

•avtrekksventilasjon som suger ut brukt luft med vifter mens frisk luft kommer inn gjennom ventiler i vegg eller vindu og eventuelt gjennom åpne vinduer.

•hybridventilasjon (bygningsintegrert ventilasjon) som kombinerer naturlige og mekaniske drivkrefter for luftstrømmer.

Forutsetningen er – alltid – at rammekravet samtidig overholdes. Andre løsninger enn balansert ventilasjon krever i praksis ekstra tiltak som kompenserer for varmetapet fra ventilasjonen.

Les mer på lavenergiprogmmet.