LCC-kalkyler og bred dialog baner vei for virkelige energieffektive vifteløsninger

Modernisering av klimaanlegg og ventilasjonsaggregat er vanligvis tatt som et eksempel på en av de beste måtene for byggherrer å redusere energikostnader, samt vedlikeholds- og driftskostnader.

0

Imidlertid har mange byggherrer innsett at det ikke alltid er lett å oppnå de ønskede besparelsene. Noen få år etter en modernisering der nye vifter ble installert, kan det vise seg at energikostnadene for eksempel ikke ble redusert så mye som det var antatt. Det som i utgangspunktet ble ansett som en gjennomtenkt modernisering med gode viftevalg har ikke gitt den ønskede effekten, og spørsmålet er hvorfor det kan bli slik?

I utgangspunktet kan det sies at en rask teknologi- og materialutvikling innenfor vifteområdet, samt forbedrede kontroll- og styringsfunksjoner, har åpnet nye muligheter for kraftige reduksjoner av både energi- og driftskostnader i eksisterende anlegg. Å finne den mest optimale vifteløsningen for en bestemt applikasjon er imidlertid ikke ukomplisert, og krever både kunnskap, analyse og gode verktøy for å ta en god beslutning. Det er også viktig at kundens kravspesifikasjon for en anskaffelse er så tydelig at en entreprenør kan foreta et optimalt viftevalg uten usikkerhet. Optimal ut ifra aspektet at kundens langsiktige besparelser oppnås.

Nøye planlegging i Hudiksvalls kommune i Sverige
Erik Brisenheim, teknisk sjef ved ebm-papst i Järfälla i Sverige viser til Hudiksvalls kommunes mange ulike anlegg. Kommunen har ca. 150 stk. ventilasjonsaggregater.
– Mange av disse har tidligere hatt eldre AC-vifter, og det har vært et stort behov for modernisering. Kommunen har også langsiktige mål for energieffektiviteten som bare kan oppnås gjennom viftebytter. For noen år siden begynte et stort moderniseringsprosjekt. Etter at rundt 30 ventilasjonsaggregater, først og fremst skoler og eldresenter, fikk nye EC-vifter ble det funnet at energibesparelsene for disse aggregatene utgjorde mer enn 600.000 kWh, noe som tilsvarer en årlig kostnadsbesparelse på ca. SEK 700.000,-, sier Brisenheim.

Investeringskostnadene var ca. 2,5 millioner kroner, noe som innebærer en nedbetalingstid på ca. 3,5 år. For kommunens teknikere var besparelsene ikke overraskende. Valget av vifter for de ulike aggregatene ble gjort etter en omfattende gjennomgang som ga et nøyaktig bilde av applikasjonskravene, og også LCC (Life Cycle Cost) beregningene som viste totale livssykluskostnader. Avhengig av applikasjonskravene ble ulike EC-vifter installert fra ebm-papst. Energibesparelsene ble noe forskjellig mellom de ulike aggregater, og den totale energibesparelsen ble dermed stor.

Brisenheim vil fremheve kommunens arbeid før viftevalg og installasjon som en god arbeidsmodell når målet er langsiktige og optimale vifteløsninger.
– Alle byggherrer som moderniserer klimaanlegg og ventilasjonsaggregat ønsker sikkert oppnå kostnadsbesparelser både på energi og drift. Dessverre skjer det ikke alltid, og vi har sett prosjekter der det ikke er god balanse mellom kravene til en anskaffelse og installert vifte. Viftevalget samsvarer ganske enkelt ikke med applikasjonskravene. En grunn er at kravene ikke er spesifikke nok og ikke tilstrekkelig detaljerte, for eksempel angitte driftspunkter som er relevante i en bestemt applikasjon. I stedet er det kanskje mer fokus på luftmengde og det kan da lett være at viftevalget skjer på feil grunnlag. En foreslått vifte responderer meget godt på luftmengdekravene og viser gode verdier på et optimalt driftspunkt, men det gir ikke de langsiktige besparelsene som kan være målet. Årsaken kan være at det angitte driftspunktet ikke er driftspunktet der viften opererer i sann tid. En vifte som ser ut til å være et økonomisk godt valg, vil da være en svært kostbar vifteløsning etter en liten stund når energibesparelsene uteblir, forteller Brisenheim.

Prisen på en vifte er ikke den samme som den faktiske kostnaden.
Siden Hudiksvall kommune ønsket et klart bilde av den totale livssykluskostnaden for hvert ventilasjonsaggregat, ble det brukt mye tid på å lage LCC-beregninger. Ved å se på kostnadene i hele livssyklusen til viften kunne man velge den mest gunstige prisen på lang sikt. Lave innkjøpskostnader er alltid attraktive, men det er ikke alltid den laveste faktiske kostnaden. Det er heller ikke alltid det beste med tanke på energihensyn. En lav innkjøpspris er ofte bare «toppen av isfjellet» og det som er skjult under overflaten er ofte en stor del av totalprisen på et produkt. Dette gjelder også for vifter. LCC-prinsippet er å legge sammen kostnadene for bl.a. vedlikehold og service for å kunne vurdere en rimelig total kostnad.

En LCC-beregning gjør det også lettere å finne passende vifter og til slutt velge vifter som på et optimalt vis sparer energi og penger.
– Hudiksvall synes jeg er et utmerket eksempel på hvordan energi- og kostnadseffektiv modernisering kan være når kunden, konsulenten og vifteleverandøren har en tett dialog og arbeider mot et felles mål, og med et klart fokus på å oppnå betydelige energibesparelser. Resultatet av samarbeidet ble et meget tydelig kravspekk og beskrivelse som gjorde viftevalgene enklere, sier Brisenheim.

Brisenheim mener at nærmere samarbeid som inkluderer installatører og entreprenører er den riktige måten å gå når målet er å spare energi og redusere driftskostnadene. Han mener også at et selskap som skal velge, foreslå og installere vifter bør være i stand til å vise de ulike alternativene der kostnaden ved å kjøpe vifter er knyttet til økonomi og energisparing.

-For at de skal kunne gjøre det kreves det også dokumenter som er så klare i sine krav at det er mulig å foreslå og matche ulike viftealternativer. Gjennom undersøkelser og felles feltbesøk eliminerer man risikoen for at kravspesifikasjonene blir for vage slik at man unngår å bestille produkter som kan føre til viftevalg som ikke er optimale, sier han. Brisenheim som oppsummerer sine råd på noen punkter som baner vei for at sluttkunden skal få de optimale vifteløsningene: