Ragnhild Kvålshaugen har forsket på strategi og ledelse – nå skal hun se på byggenæringen. (Foto: BI)

Vil finne ut hvorfor kvaliteten på byggeprosessene ikke er bedre

Gaveprofessorat – sponset av Multiconsult, Statsbygg, Backegruppen og GK

0

– Kvalitet står mot prispress og tidspress, konstaterer Ragnhild Kvålshaugen. Hun er professor i effektive byggeprosesser på Handelshøyskolen BI. Der arbeider hun i det som heter et gaveprofessorat – sponset av Multiconsult, Statsbygg, Backegruppen og GK.

 – Det er veldig nytt. Det som egentlig driver meg nå, er først å prøve å forstå de store utfordringene, sier hun selv.

Jobben blir å se på effektivisering av byggeprosessen. Foreløpig er professoren opptatt med å «nappe» intervjuer med forskjellige folk i byggenæringen, som hun sier det.

– Giverne ønsker å få frem forskningsbasert kunnskap. Mer om organisering og ledelse på byggeplassen enn å se på tekniske løsninger. Tekniske løsninger er det sett masse på før – vi skal se mer på samhandling og relasjoner, forteller Ragnhild Kvålshaugen.

– I tillegg har vi en ambisjon om å se på om vi kan lage noen utdanningstilbud som kan støtte opp under kompetanseutviklingen i næringen på organisasjon og ledelse.

Kvålshaugen har bakgrunnen sin fra strategi- og ledelsesfag. Det setter giverne pris på:

– Mange av byggenæringens utfordringer er knyttet til ledelse, organisering, innovasjon og økonomi, konstaterte konserndirektør Grethe Bergly i Multiconsult da ansettelsen ble kjent.

– Ragnhild kjenner byggenæringen, samtidig som hun vil kunne se næringen ut fra andre vinklinger enn det næringen vanligvis gjør selv.

Intervjuene som Kvålshaugen er i gang med nå, er en del av arbeidet med å finne ut hva problemene egentlig er. Sammen med litteraturstudier skal de munne ut i en definisjon av hvilkeforskningstemaer som det skal arbeides med i de tre årene gaveprofessoratet varer.

– Gode praksiser knyttet til effektive byggeprosesser finnes allerede i næringen både nasjonalt og internasjonalt, påpeker hun.

Å gjøre dem kjent og finne ut hva som må løses for at de skal tas i bruk flere steder i næringen, blir en viktig oppgave.

Kvålshaugen trekker frem samhandlingsproblemer mellom de forskjellige som er inne i byggeprosessen, høyt konfliktnivå, uenighet om mål og komplekse reguleringer som sentrale utfordringer.

– Stemningen i bransjen nå, som vi hører alle prater om, er forholdet mellom det å levere god kvalitet på bygget versus prispress og tidspress. Forholdene står mot hverandre og skaper masse dilemmaer i byggeprosessen, sier Ragnhild Kvålshaugen.

Artikkelen er publisert i GKs i GKs-magasinet Inneklima nr 1. 2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com