FV: Anne-Hilde Bråtebæk - regiondirektør Øst, Heidi Wolden - konsernsjef, Tommy Stangeland Jahnsen - juridisk direktør. (Foto: Rune Kongsro)

Kruse Smith styrker konsernledelsen

Anne-Hilde Bråtebæk (51) og Tommy Stangeland Jahnsen (38) er ansatt som henholdsvis regiondirektør Øst og juridisk direktør i Kruse Smith. Ansettelsene er en viktig del av arbeidet med å utvikle konsernet i møte med nye markeder og utviklingsområder.

0

Anne-Hilde Bråtebæk er bosatt i Asker og utdannet sivilingeniør innen bygg- og konstruksjon fra NTNU i Trondheim. Hun kommer fra stillingen som utviklingssjef i Aspelin Ramm Eiendom AS hvor hun har vært i seks år. Tidligere har hun vært leder for drift og utvikling i Storebrand Eiendom AS, og har i flere år drevet sitt eget selskap innenfor eiendomsutvikling og prosjektledelse. Hun har også vært etablerings- og utbyggingssjef i Narvesenkonsernet, samt prosjektingeniør og distriktssjef i Esso Norge AS.

– Jeg ser frem til å starte i arbeidet som ny regiondirektør for Kruse Smith Entreprenør på Østlandet. Selskapet sitter på omfattende kompetanse og erfaring som jeg mener denne regionen trenger, blant annet innen digitalisering og effektive byggeprosesser. Til tross for at Kruse Smith er blant de ti største entreprenørselskapene i Norge, har de en lav markedsandel i Oslo – området. Det er jeg veldig motivert for å gjøre noe med, påpeker Anne-Hilde Bråtebæk.

Fra AF Gruppen til Kruse Smith
Tommy Stangeland Jahnsen er bosatt i Drammen og ansatt som Juridisk direktør i Kruse Smith. Stillingen er nyopprettet og vil i likhet med regiondirektørstillingen inngå i konsernledelsen. Jahnsen har i de siste fire årene vært konsernadvokat i AF Gruppen Norge. Han har lang erfaring og omfattende praksis innen entrepriserett, blant annet som en del av entrepriseavdelingen i DLA Piper i syv år.

–  Kruse Smith er en solid aktør med tydelige verdier jeg vil være stolt av å bli identifisert med. Jeg oppfatter at selskapet er i en spennende utvikling og fremstår godt rustet til å spille en sentral rolle i utviklingen av bransjen de kommende årene. Kruse Smith er preget av et fremtidsrettet tankesett, blant annet med et stort fokus på bransjeinnovasjon. Videre oppfatter jeg at Kruse Smith er genuint opptatt av å opptre forutsigbart, ansvarlig og lojalt ovenfor sine samarbeidspartnere og kunder. Dette tror jeg er avgjørende for å være en attraktiv samarbeidspartner også i årene som kommer.

Styrker laget
Konsernsjef Heidi Wolden påpeker at Kruse Smith er opptatt av å rekruttere ledere med kompetanse og erfaring som kan bidra til å utvikle organisasjonen.

–  Jeg er overbevist om at Anne-Hilde og Tommy med sin bakgrunn, erfaring og kompetanse vil bidra til å styrke laget vårt.  Det gjelder på det juridiske området, samtidig som vi forsterker vårt markedsnettverk i Oslo og på Østlandet. Jeg er både stolt og glad for å få Anne-Hilde og Tommy på plass i løpet av første kvartal neste år.