Futuristen Stefan Hyttfors fikk frem både smil og bekymrede uttrykk hos forsamlingen under sitt glimrende innlegg under VA/VVS Dagene 2017. (Foto: Jan H. Kalvik)

Henger du med i utviklingen?

VA/VVS Møteplass 2017:

0

De nær 100 deltagerne på VA/VVS Møteplass fikk oppleve tema som favnet over bærekraft og digitalisering. Det store spørsmålet som kickstartet møtet var rett og slett: Henger du med i utviklingen?

Futuristen Stefan Hyttfors var leid inn for anledningen, den karismatiske foredragsholderen både stilte spørsmålet og kom med antydninger til svar.

Mange muligheter
– Evnen til å tilpasse seg er nøkkelen til å overleve. Ser du muligheter å ta initiativ som endrer din bransje eller venter du på bevis og lar noen andre kjøre utviklingen? Hyttfors var klinkende klar på at det som er de største problemene i dag også er de største mulighetene for fremtiden. Han snakket ikke bare om fremtiden, men om en digital og menneskelig bærekraftig fremtid.

Risk of ignorance
– Digitalisering gir mer for mindre. Digitalisering er de-matrealisering. Marginalkostnaden til varer kan gå ned til null, fortalte Hyttfors den lydhøre forsamlingen. Dette betyr at man må holde fokus på det som er holdbart og bærekraftig. Risk of ignorance – eller hvordan man mer eller mindre bevisst overser endringene som skimtes i horisonten – er en reell fare for svært mange.
Hyttfors pekte på alderssammensetningen under VA/VVS Møteplass og konkluderte med at ”… det er ikke folk på vår alder som er fremtiden”. Årsaken til det er enkel – vi kan ikke ”disrupte” oss selv.

Digital revolusjon
Hyttfors snakket i likhet med mange andre fremtidssynsere om disruption. Forstått på norsk kan vi si at dette er ”…ny teknologi som har en tendens til å snu etablerte bransjer fullstendig på hodet…”. Eksemplene på dette er mange, og for noen i tradisjonelle bransjer, skremmer fremtidsutsiktene.

Fremtiden er nå
– Det er ingen grunn til panikk, fastslo Hyttefors, som la til at fremtiden kommer nesten uavhengig av den enkeltes innsats i dag. Fremtiden er her, den siger inn over oss. Men, og det er et stort men; fokuserer man på hvorledes man skal klare overgangen – når man før eller siden blir ”disrupted”, ja – så er det ikke sikkert dette blir så smertefullt som enkelte frykter, mener Hyttfors.