Kjeldaas har etablert nye kummer i samarbeid med Vertiliner, og er klar for nye oppdrag rundt om i landet. Foto: Odd Borgestrand

Gamle kummer blir som nye

Entreprenørfirmaet Kjeldaas AS har lykkes med rehabilitering av gamle kummer ved å benytte glassfiber.

0

Under Hallingtreff forsikret han om at glassfiber holder meget godt for kummer og avløpsnett.

Glassfiber benyttes i flyindustrien i vindmøller og båtindustrien, og selvfølgelig er det dermed også godt nok for kumrehabiliteringsmetoder.

Kjeldaas AS er først ute med kum-strømpa Vertiliner, som er produsert av glassfiber og som herdes med UV-lys.   Resultatet er en «ny», tett og varig kum som fornyes på kort tid – uten graving. Et større prosjekt er gjennomført i friluftsområdet Mærradalen i Oslo.  Nettopp i områder der det er ønskelig med minimal graving er dette en svært godt egnet metode for renovering, mener prosjektleder hos Kjeldaas AS, Hendrik Panman.

Under Halllingtreff forsikret Panman at den nye kummen blir «potte tett».  Så langt har Kjeldaas installert den nye kummen i Oslo og Asker, og avtaler er gjort med Nittedal og Nedre Eiker.

Skreddersydd
-For byggherrer er kort byggetid, små inngrep, begrenset vannhåndtering, stor grad av miljøvennlighet og minimal ulempe for trafikkavvikling og hverdagslivet til naboer viktige argumenter når kummer skal skiftes ut eller rehabiliteres, fortsatte Panman.

Kjeldaas AS er svært fornøyd med å være først ute i Norge med en gravefri løsning som ivaretar disse behovene. Løsningen er spesielt egnet for avløpskummer som ligger i vei og gate eller andre områder hvor graving ikke er ønskelig. Vertiliner-strømpa håndterer både runde og firkantede kummer.