Dagliog leder, Greif Sæther, og salfs- og markedsansvarlig i Flow Trøndelag VVS er godt fornøyd med tingenes tilstand om dagen. De kan se tilbake på en god prosess i forbindelse med fusjonen, og nå er fokuset rettet for fullt mot markedet.

– Fusjonen har blitt en stor suksess

FLOW Trøndelag VVS er et resultat av fusjonen mellom VVS Fridén AS og Midt-Norge VVS AS i 2016. – Dette har vært en vellykket fusjon. Jeg har vært med på en tilsvarende prosess tidligere som ikke var like vellykket.

0

FLOW Trøndelag VVS er et resultat av fusjonen mellom VVS Fridén AS og Midt-Norge VVS AS i 2016. – Dette har vært en vellykket fusjon. Jeg har vært med på en tilsvarende prosess tidligere som ikke var like vellykket. Derfor har de ansatte vært involvert i hele denne sammenslåingen.

Det sier salgs- og markedsansvarlig Håvard Hildrum i FlowTrøndelag VVS til VVSforum.

I dag teller selskapet 38 ansatte etter fusjonen, og ambisjonene er å vokse videre.
– Det er viktig at alle ansatte har et eierskap til bedriften. Derfor informerer vi alle ansatte om alt vi gjør, før vi gjør noe som helst. Alle skal ro i samme takt. Det skaper et godt arbeidsmiljø, er nøkkelen for og lykkes. Vi mener fusjonen var helt nødvendig skal vi henge med i forhold til kravene som stilles bransjens aktører fremover, sier Hildrum.

Konkurransen blir tøffere
FlowTrøndelag VVS har nylig ansatt en ingeniør og en prosjektleder. Daglig leder, Greif Sæther er helt overbevist om at de som tar grep nå, er de som vil klare seg best i fremover. Han mener konkurransen i markedet kommer til å bli tøff for mange.

– Nye krav i tiltaksklassene har gjort at vi har satt i gang en prosess hos oss. Vi har ansatt flere nøkkelpersoner i løpet av senvinteren og våren, noe som er helt nødvendig med tanke på de nye reglene som trer i kraft i løpet av 2018. Det vil være veldig mange aktører i klasse 1 og 2, der blir det krig om jobbene, men i tiltaksklasse 3 vil det være færre virksomheter om oppdragene. Reglene kommer, så vi må bare ta grep i forhold til det, og vi har den kompetansen som trengs, sier Greif Sæther.

Han har forståelse for reglene når det gjelder prosjektering, men mener kompetanse og erfaring burde veie mer en nok opp mot de kravene som nå vil stilles til formell utdannelse i 2018.

Mer interessant partner
Rørbedriften i Trondheim gikk i januar inn i Flow Group, og er med i en allianse av totalt fire rørleggervirksomheter og en elektrobedrift. Elektrobedriften er Best Elektro og holder til i Trondheim.
– Vi ser at de grepene med å trekke inn Best Elektro i alliansen, allerede har gitt oss syv oppdrag her i Trondheim. Det er ingen tvil om at kundene vil ha færre kontaktpunkter å forholde seg til. Når vi kan tilby elektro, varme og rør, blir vi en betydelig mer interessant partner i B2B markedet, sier Hildrum.

Hildrum skal jobbe med rammeavtaler, og større prosjekter, og vil ha tett oppfølging av alle typer kunder.

– Vi skal tilby våre store kunder et kontaktpunkt. Et eksempel på dette er at vi nettopp har ferdigstilt et stort prosjekt for Skeidar i Trondheim til rundt tre millioner. Der har vi styrt prosjektet som har involvert malere, ventilasjonsentreprenører, og våre egne fag som rør og elektro. Denne arbeidsformen bidrar til at vi markedsandeler i vår region, påpeker han.

Sæther understreker selv om man jobber sammen om prosjektene, vil de operere som forskjellige selskaper.
– Vi prøver å tenke annerledes, og mener det er helt nødvendig. Bransjene og kundene rundt oss har allerede begynt å tenke nytt når det gjelder innkjøp og bestilling av jobb og tjenester. Må følge med i timen, toget går fort nå.

Kompetanse er helt essensielt
Flow Group satser mye på kursing av alle ansatte, og har valgt å kalle alle rørleggere for VVS-teknikere. Baser ute på prosjektene har tittelen anleggsledere. Det gjør de for å tydeliggjøre kunnskapen hver enkelt medarbeider i virksomheten besitter.
– Det er et bevist valg, og er etter vårt mening en bedre beskrivelse i forhold til kunnskapen man besitter. Det betyr mye i forhold til de vi skal samarbeide med ute på byggeplasser og prosjekter. Flow har også valgt å spesialisere egne varmeteknikere og serviceledere. Vi kjører også samme kurs på elektro og rør. Kompetanseheving er viktig for alle, enten du er VVS -tekniker, daglig leder, prosjektleder, eller anleggsleder, sier Sæther.

Hildrum passer på å supplere med at de også kjører kurs hvor alle nivåer i virksomheten er tilstede. Bakgrunnen for det er å kunne skape forståelse og innblikk i hverandres arbeidshverdag.
– Vi tror det er viktig at man vet hvilke ulike problemstillinger hver enkelt medarbeider blir stilt ovenfor. Det skaper mer aksept for hvilke beslutninger som må tas underveis. Det er viktig å belyse hva hver enkelt funksjon eller stillinger innebærer for hver enkelt. Samtidig skaper det et eierskap til hele virksomheten, mener han.

Bra marked om dagen
Flow Trøndelag VVS har en ordrereserve på 55 millioner. Budsjettet for 2017 er på 60 millioner, så rørbedriften ligger godt foran skjema så langt i år.
– Vektsstrategi er eneste måten og overleve på. Myndigheter og ulike kontraktstyper gir bransjen store utfordringer. Vi var sårbare som små firmaer. Nå har vi dobbel bemanning i alle våre funksjoner på administrasjon og ledelsesnivå. Skal kunne håndtere alle roller uavhengig hva som måtte skje. Fusjonen og Flow samarbeidet tilfører oss masse kompetanse, men filosofien er at hver enkelt virksomhet skal bestemme lokalt, sier Sæther.

Flow Group har valgt å kutte ned på antall leverandører. Gruppen handler gjennom grossisten, men har valgt å gå motsatt vei på innkjøpssiden.
– Vi har plukket ut 10 leverandører, og har inngått et tett samarbeid med de, sammen med grossistene. Våre leverandører skal kunne tilføre oss kunnskap og kompetanse.

Er aktive i markedet
– Nå har vi kommet skikkelig i gang. Det har vært mye fokus på å få Flow Group opp å stå og som har tatt veldig mye tid. Må ikke glemme at vi var en del av Varme og Bad frem til 31.12.2016. Flow Group satser primært på B2B markedet, og har faset ut B2C. Vi har delt opp landet i seks regioner. Målsettingen er klar, vi skal være representert i alle regioner på sikt, sier Hildrum.

– Vi ligger foran skjemaet med tanke på alle formaliteter og samkjøring som må og skulle på plass. I tillegg har vi også startet prosessen med ISO 9000 sertifisering, hvor vi starter opp i mai. Men nå er det lokalt fokus som gjelder.