Bjørn-Osvald Skandsen i GK overrekker bekreftelsen på vinkassen til Linda Løtvedt Aas, og Arild Lunde i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har Norges mest energieffektive kontorbygg i drift

Fikk vinkasse av GK:

0

Forsvarets logistikkorganisasjons nye administrasjonsbygg på Haakonsvern er tildelt pris for Norges mest energieffektive kontorbygg i drift. I følge rapport fra ZEB brukte bygget kun 16,7 kWh/m2 det første fulle driftsåret.

– Det har gått fem år siden vi selv fikk en vinkasse for Miljøhuset GK. Da brukte vi 67 kWh/m2/år og var best i klassen. Vi har siden da greid å komme ned til 66, men 16,7 som Visund greier er imponerende, sier Bjørn-Osvald Skandsen som er markedsdirektør i GK. – Det er med stor glede vi kan gi kassen videre til Forsvarsbygg.

Visund, som administrasjonsbygget heter, er på 2200 m2 og rommer kontorer og arkiv samt noen tekjøkken og garderobe.

Bak fra venstre: Robert Hjertås – Prosjektleder GK,  Aleksander Orvedal – Prosjektleder GK Byggautomasjon, Asbjørn Ruud, Anleggsleder Veidekke, og Bjarte Hårklau , Prosjekteringsleder Veidekke. Foran fra venstre: Linda Løtvedt Aas og Arild Lunde, Prosjektledere i  Forsvarsbygg,
og Sverre Simonsen – Prosjektutvikler GK

Flere smarte løsninger
– Vi har kun brukt hyllevarer i prosjektet, sier Veidekkes prosjekteringsleder Bjarte Hårkalu som har vært sentral i prosjektet fra deres side i tre år. Dette har fungert veldig bra og vi er godt fornøyde med det totale resultatet.

Foruten at bygningskroppen er svært tett har det blitt gjort noen smarte grep på den tekniske siden

–         Behovsstyrt ventilasjon og lysstyring med høy grad av automatisering

–         Ventilasjonsaggregater er plassert men hensyn på å redusere føringsveier, «kortreist luft»

–         Forvarming av tappevann

–         Vaskemaskiner får tilført forvarmet vann

–         Overskuddsproduksjon fra solcelleanlegget brukes av nabobyggene

–         Todelte utvendige persienner (slipper inn lys øverst, men blokkerer innstråling forøvrig)

Bygget er også utrustet med solceller på taket.

– Økonomisk sett har vi greid å holde oss på et fornuftig nivå, sier Arild Lunde i Forsvarsbygg som har vært prosjektleder og en av ildsjelene bak bygget. Vi har estimert en merkostnad, inklusive solceller, på ca. 2300 kr/m2 i forhold til TEK10-krav.

Driver seg selv
Bygget har et moderne SD-anlegg som kan overvåke og styre det aller meste av teknikk i bygget.

– Driftsfolkene er fornøyde. Vi har full oversikt over driftstilstandene til teknikken og ser temperatur og lufttilførsel i hvert rom, sier Lunde. – Nå som anlegget er innkjørt driver det seg nesten selv. Vi har generelt svært få problemer, fortsetter Lunde.

Ville valgt LED neste gang
Bygget var designet til å ha en innetemperatur på 21 grader hele året. Dette har de ikke holdt seg til.

– Vi skjønte raskt at 21 grader ble for kaldt, sier Lunde. I dag har vi temperaturer på 22,5-23 grader, noe de ansatte er mer fornøyde med, sier Lunde.

Forsvarsbygg anslår at denne temperaturøkningen har kostet ca. 2 kWh/m2 pr. år. De har også brukt mer energi på lys en opprinnelig tenkt.

– Det var en brytingstid da bygget ble prosjektert. LED var kommet, men var fremdeles i dyreste laget. Vi ser at det går mye energi til lys, mer enn vi hadde beregnet. Vi kunne spart mye med LED, sier Lunde.

Linda Løtvedt Aas som er prosjektleder i Forsvarsbygg har overtatt ansvar for Visund i dag. Hun sier det var et bevisst valgt fra Forsvarsbygg å velge totalentreprise.

– Vi valgte totalentreprise for å dra nytte av kompetansen hos ledende entreprenører. Samarbeidet med Veidekke og GK har fungert meget bra hele veien – også i prøvedriftsperioden, sier Løtvedt Aas.

Hun fortsetter, – Vi har med Visund bevist at det er mulig å bygge energieffektive bygg i Bergens-området innenfor en akseptabel kostnadsramme. Jeg regner med at vi vil se til erfaringene med Visund i mange av de kommende prosjektene vi skal i gang med. Dette prosjektet og dette bygget er vi veldig fornøyde med, avslutter Løtvedt Aas.

Flere vinkasser tilgjengelig
-Vi har flere vinkasser klare, sier Skandsen. Kan du dokumentere lavere energibruk enn det Visund har gjort er det bare å stå frem. Vi ønsker å se mange tilsvarende prosjekter fremover.