Fra venstre ser vi, Håvard Hildrum i FLOW Trøndelag VVS, Rolf Wedø i FLOW Best Elektro, og Trond Eriksen i FLOW Bjørgvin VVS

FLOW Group samler 30 serviceteknikere i Oslo

FLOW Group samler 30 av sine medarbeidere fra hele landet på et 2-dagers egetutviklet servicetekniker kurs i regi av FLOW
Akademiet.

0

– Dette er en del av det strategisk arbeidet med å øke kompetansen på vårt nøkkelpersonell i hele organisasjonen, sier Rolf Wedø i FLOW Best Elektro, Trond Eriksen i FLOW Bjørgvin VVS og Håvard Hildrum i FLOW Trøndelag VVS.

Alle tre er foredragsholdere i FLOW Akademiet.

– Det er lagt opp til to intensive dager hvor vi sammen skal sørge for at vi som FLOW Group skaper en standard for hvordan vi faglig og servicemessig skal opptre overfor kunder, kolleger, leverandører og samarbeidspartnere, uttaler de videre.

Om FLOW Akademiet
– Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Dyktige, engasjerte og pålitelige fagfolk gir gode opplevelser, topp kvalitet, trygghet for gjennomføringen og fornøyde kunder. Vi setter mennesket i sentrum og skaper varige verdier for våre kunder, påpeker foredragsholderne.

– I FLOW Akademiet legger vi stor vekt på å fremme våre verdier og våre holdninger. Våre kjerneverdier er kompetanse, kvalitet, innovasjon og gjennomføring.