Bilde av ledergruppen i FLOW Bredesen VVS AS og ekstern kvalitetsrevisor. (Stående fra venstre: Atle Storås (fra Dovre Sertifisering), Ketil Mikalsen (daglig leder), Raymond Hagensen (prosjektleder). Sittende fra venstre: Steinar Duedahl (administrasjonsleder), Odd Ivar Frydenberg (serviceleder), Mats Birkeland (salgs- og markedsansvarlig) og Cato Andre Hagane (prosjektleder).

FLOW Bredesen VVS i Arendal er ISO sertifisert

FLOW Bredesen VVS AS i Arendal har mottatt sertifikat som viser at selskapet tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet.

0

– Vi kan nå dokumentere at vi har et velfungerende kvalitetssystem, men fortsetter vårt arbeide med kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser og tjenester sier Ketil Mikalsen, daglig leder i FLOW Bredesen VVS AS i en pressemelding.

– Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere får nå en bekreftelse på at vi er en seriøs aktør i markedet, og i tillegg ivaretar vårt samfunnsansvar for å møte krav i lover, forskrifter og standarder.

Siden februar 2017 har FLOW Bredesen VVS AS jobbet aktivt med oppgradering av sine styrings- og avvikssystemer.

I desember 2016 ble det besluttet å søke om sertifisering innen kvalitetsledelse for alle forretningsområder i FLOW Group, og FLOW Bredesen VVS AS i Arendal ble valgt til å være pilotbedrift for alle selskapene i gruppen.

– Sertifiseringen forplikter og markerer starten på en viktig fase med å sikre etterlevelse av lover, regler, beslutninger og kundenes krav samt forankring av arbeidet med kontinuerlig forbedring, sier Mikalsen i FLOW Bredesen VVS AS.

– Vi er meget stolt over å være blant bransjens første med den nye sertifiseringen ISO 9001:2015 i Norge.

– Vi ønsker å gå foran, og sette en ny standard for forbedring av metoder og arbeidsprosesser i bransjen. Det er nå jobben virkelig begynner. Gjennom sertifiseringen vil det bli fulgt opp at vi etterlever lovkrav og fortsetter forbedring gjennom medarbeidere, økt kompetanse, ressurser, metoder og verktøy, avslutter Mikalsen.