Disse fikk utdelt Mesterbrevet i Laugsalen til Oslo Håndverks- og Industriforening torsdag 19.oktober. Fra venstre, Joar Vellene, Håvard Windelstad, Jonas Vangsøy, og Henrik E.Grønstad. I midten, Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Roy Bergersen.

Fire dyktige rørleggere fikk mesterbrevet

Oslo Rørleggerlaug:

0

Torsdag i forrige fikk fire rørleggere sitt endelige bevis på at de har fullført mesterbrevutdanningen. Under en høytidlig seremoni i laugssalen til Oslo Håndverks- og Industriforening – OHIF, vanket det mange hyggelige ord fra både Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Roy Bergersen, samt representantene fra Mesterbrevnemda, og OHIF.

De som var til stede og fikk sine velfortjente mesterbrev var, Henrik Einar Grønstad, EG Rør , Jonas Vangsøy,Vangsøy Rørteknikk, Joar Vellene, Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift, og Håvard Windelstad.

Fungerende leder og seniorrådgiver i Mesterbrevnemda, Hilde Brodahl sa i sin tale til de nybakte mesterne at samfunnet og bransjen trenger deres kunnskap, klokskap og ferdigheter.
– Dere har nå en høyere utdanning, som dere må være stolte av. Mesterbrevet utdanningen går både i bredden og dybden. Fagkunnskap gir trygghet, og med mesterbrevet er det viktig at dere fronter mestertittelen på en riktig og god måte. Det er dere som utøver og former rørleggerfaget. Det er dere som må gi innspill til hvordan vi kan utvikle faget videre. En annen viktig sak er å gjøre mesterbrevet mer kjent, noe som kan være en stor utfordring. Der ligger det et ansvar som vi må samarbeide om

Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Roy Bergersen, som også ønsket velkommen til den høytidlige seremonien gratulerte også de nye mesterne med mesterbrevet, og påpekte at det er flott at de ønsker å videreutdanne seg i faget.
– Vi i Oslo Rørleggerlaug ønsker ikke at mesterbrevutdelingen kun skal være en parentes blant svennebrev og fagbrev i Oslo rådhus. Derfor har vi vår egen tradisjon her i Håndverksmesterens egen storstue, nemlig Laugssalen, der den nyutdannede rørleggermesteren står i sentrum.

Bergersen fremhevet også at de nye mesterne kan være skikkelig stolte av det betydelige arbeidet de har lagt ned for å komme dit de er i dag. Men selv om dere i dag får det synlige bevis som utøvende mestere, er det jo slik at man aldri blir helt utlært. Det vil alltid være ny kunnskap tilgjengelig.

Utdeling av mesterbrev arrangeres en gang i året, hvor de som har tatt mesterbrev i løpet av det siste år blir invitert.