Dette er de nye fagskoleingeniørene - KEM ved Fagskolen Osalo Akerhus. Torsdag i forrige uke fikk alle sine vitnemål, etter endt utdanning. Blant studentene finner vi også lærerne som har stått for undervisningen i de ulike fagene. Foto: Anette Ramstad, RørNorge

Endelig får fagskolene et etterlengtet løft

Nå tar politikerne grep for at flere skal få øyene opp for fagskoleutdanningene. Det er viktig for mange bedrifter.

0

– De som har gått på fagskole er attraktive på arbeidsmarked, sier Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO.

Tirsdag 2.mai vedtok Stortinget Fagskolemeldingen “Fagfolk for fremtiden”. Over halvparten av bedriftene svarer i NHOs kompetansebarometer at de har behov for personer med fagskoleutdanning de neste fem årene.

– Vi håper at den nye Fagskolemeldingen vil føre til at flere får øynene opp for fagskoleutdanningene, sier Hagen.

Det er høyere yrkesfaglige utdanninger som er målrettet mot et yrke. For eksempel tilbyr tekniske fagskoler utdanninger innen naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Reformen innebærer blant annet:
•Utdanningen skal anerkjennes som “høyere yrkesfaglig utdanning”
•Rett til deltakelse i studentsamskipnaden for studenter
•Ny finansieringsmodell
•I framtiden vil utdanningene gi studiepoeng


Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv og kompetansen i NHO.
Fotograf: Moment Studio.

– Når politikerne nå satser på fagskolene tror vi det vil bidra til å redusere det udekkede behovet for yrkesfaglig kompetanse – og utvikle ny kompetanse som arbeidslivet trenger, sier Hagen.

Hun forteller at NHO har jobbet aktiv over lengre tid for at politikerne skal satse på fagskolene.

– En styrking av disse høyere yrkesfaglige utdanningene vil synliggjøring alle utdanningsmulighetene, og vise at fagskoleutdanningen er et attraktivt alternativ på linje med høyskole- og universitetsutdanning.

Les også: 5 dører til videre utdanning etter fagbrev

– En fremtidsrettet utdanning
KUF – komiteen og Stortinget slår fast at fagskolen er arbeidslivets utdanning, er viktig for verdiskaping og velferd, og en bidragsyter til produktiviteten i Norge.

– De vi rekrutterer fra fagskole har en praktisk tilnærming til problemstillinger som er veldig nyttig, sier Morten Stjern, konsernsjef i Con-Form.

De er en industrialisert entreprenør som rekrutterer fra teknisk fagskolen, særlig BIM-teknikere.

– Jeg er tror mange av prosjektlederne hos oss fremover kommer til å ha gått på fagskole. Det er en fremtidsrettet utdanning, sier Stjern.

Mer om Fagskolemeldingen:
•NHO er også veldig positive til en ny modell for finansiering. Denne vil gjøre det lettere å utvikle fagskoletilbudet i takt med arbeidslivets behov. Modellen vil sannsynligvis øke kvaliteten på kandidatene fra fagskolene ved at flere gjennomfører fordi fagskolene blir premiert for antallet studenter som fullfører utdanningstilbudene.
•Fremtidig innføring av studiepoeng i fagskolene vil bidra til gode overganger mellom høyere akademisk og høyere yrkesfaglig utdanning for de som ønsker det. Dette kombineres med gode overgangsordninger som krav for høyskoler og universiteter til å vurdere fagskoleutdanninger til innpass i sine studier.
•NHO gleder seg også med studentene som nå får rett til å delta i studentsamskipnadene. Dette sammen med like god rettssikkerhet som studenter ved akademiske utdanningsinstitusjoner vil til sammen bidra til et likeverdig studieløp med annen høyere utdanning.