Bilde av administrasjon- og ledergruppe i FLOW Bjørgvin VVS AS, og ekstern kvalitetsrevisor.

Enda et selskap i Flow Group er ISO-sertifisert

Flow Bjørgvin VVS AS i Bergen er ISO 9001:2015 sertifisert:

0

Flow Bjørgvin VVS er det fjerde selskapet i Flow Group som har mottatt bekreftelse på at selskapet tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for
kvalitet.

Per dags dato er følgende selskaper i gruppen nå sertifisert etter kravene i ISO 9001:2015: FLOW Bredesen VVS, FLOW Trøndelag VVS, FLOW Best Elektro og FLOW Bjørgvin VVS.

Daglig leder i Flow Bjørgvin VVS,  Jan-Erik Urhaug, sier i en pressemelding at de nå kan dokumentere at de har et velfungerende kvalitetssystem.
– Men vi fortsetter vårt arbeide med kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser og tjenester. Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere får nå en bekreftelse på at vi er en seriøs aktør i markedet, og i tillegg ivaretar vårt samfunnsansvar for å møte krav i lover, forskrifter og standarder, sier Urhaug.

Siden juni 2017 har Flow Bjørgvin VVS jobbet aktivt med oppgradering av sine styrings- og avvikssystemer. I desember 2016 ble det besluttet å søke om sertifisering innen kvalitetsledelse for alle forretningsområder i Flow Group.

– Sertifiseringen forplikter og markerer starten på en viktig fase med å sikre etterlevelse av lover, regler, beslutninger og kundenes krav samt forankring av arbeidet med kontinuerlig forbedring, sier Urhaug.
– Vi er meget stolt over å være blant bransjens første med den nye sertifiseringen ISO 9001:2015 i Norge, og vi ønsker å gå foran og sette en ny standard for forbedring av metoder og arbeidsprosesser i bransjen.

– Det er nå jobben virkelig begynner. Gjennom sertifiseringen vil det bli fulgt opp at vi etterlever lovkrav og fortsetter forbedring gjennom medarbeidere, økt kompetanse, ressurser, metoder og verktøy, avslutter Trond Eriksen salgs- og markedsansvarlig i
Flow Bjørgvin VVS AS.