Daglig leder i Egeland Rør AS, Erik Markussen.

Egeland Rør har landet to store fengselskontrakter

Egeland Rør i Kristiansand landet denne uken kontakten med Kruse Smith om utførelse av varme, kjøl, sprinkler og sanitæranlegg på de nye fengselsbyggene i Froland og Mandal.  Oppstart er beregnet medio April 2018.

0

Kontrakten gjelder i førsteomgang fengselscellebyggene, men rørleggerbedriften har også inne anbud på selve administrasjonsbyggene. Tildelingen her vil skje noe senere.

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i starten av 2017 å bygge fengsel med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland i Agder. Opprettelsen vil skape rundt 245 arbeidsplasser i Froland og 135 i Mandal.Fordelingen er i tråd med anbefalinger fra Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet. Felles administrasjon for de to avdelingene legges til Mandal, noe som sikrer noen flere arbeidsplasser i dette området.

Daglig leder i Egeland Rør, Erik Markussen, sier til VVSforum at kontrakten passer godt for begge lokasjoner i Kristiansand og Mandal.

– Det er to utlysninger på hvert av prosjektene, og vi har fått jobben på varme, kjøl, sprinkler og sanitæranlegg på cellebyggene. Mandal består av ett cellebygg, mens i Froland skal det oppføres to cellebygg. Det er beregnet oppstart i april neste år, og fremdriften på de ulike cellebyggene vil ha en oppstartsekvens på 2 måneders intervaller, og overlevering vil være høsten 2019, sier Markussen.

Cellebyggene skal fylles med baderomskabiner.

Egeland Rør har det siste året landet flere store kontrakter i regionen, og holder i disse dager på med en stor jobb i forbindelse med rehabiliteringen av hotel Caledonien i Kristiansand.

– Vi har vært heldige og fått mange store jobber over tid. Vi bruker mye tid på anbudene, og leverer komplette tilbud som ivaretar både grensesnitt og samhandling med andre fag i prosjektene. Det tror jeg vi scorer mye på, sier Markussen avslutningsvis.