Illustrasjonsfoto: Lærlinger VB.

Søkermassen til rørfaget er stabil

Ubegrunnet bekymring

0

-Vi er svært godt fornøyd med søknadstallene for 2016. Vi var litt bekymret i forkant, men det vi ser nå er at den gode jobben som gjøres på opplæringskontorene og i Rørentreprenørene Norge sentralt, så sikres en stabil søkermasse til rørfaget, sier administrerende direktør, Tor Backe til VVSforum.

Status quo
På landsbasis viser søkertallene at situasjonen er ganske stabil fra 2015 til 2016. På Bygg- og anleggsfag (BAT1) ser vi en økning i antall søkere på ca. sju prosent eller 250 personer.

Saken fortsetter under bildet:

Adm.Tor Backe i Rørentreprenørene Norge er fornøyd med søkertallene til rørfaget.

Av de som søkte seg til bygg -og anlegg i 2015, så søkte 16 prosent seg til KEM2 i 2016. Økningen i søkere til KEM2 fra 2015 har kun gått ned med to prosent. I praksis betyr det at situasjonen er status quo.

På fylkesnivå har både Rogaland og Hordaland gode søkertall. Det antas at det kommer av den utfordrende situasjonen i oljesektoren. Flere søker seg bort fra offshore-relaterte fagretninger.

Størst økning
Her er fylkene som har hatt størst økning i søknader til KEM2 sammenlignet med 2015:
1. Nord Trøndelag (+75 %)
2. Møre og Romsdal (+38 %)
3. Akershus (+34 %)
4. Rogaland (+28 %)
5. Vest Agder (+22 %)
6. Finnmark (+22 %)
7. Hordaland (+20 %)

Både byggfag og elektro på VG2-nivå holder seg stabile sammenlignet med 2015.

Ikke bra i Oslo
I Oslo derimot er situasjonen noe mer dyster. Bare hver femte søker til videregående opplæring i hovedstaden velger yrkesfag. Spesielt i bygg- og anlegg har interessen falt de to siste årene.

-Vi trenger fagarbeidere for å bygge byen og for å vise omsorg. Tallene er dramatiske, medgir skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.

Heldigvis er det ikke slik ellers i landet.

-Tallene er gledelige totalt sett og spesielt gledelige når vi vet at myndighetene nå har innført en lærlingeklausul for offentlige oppdrag. Det håper vi vil være med å bidra til å sikre de nye elevene videre utvikling i bedriftene som lærlinger, og mulig jobb når læretiden er over, sier Tor Backe, som påpeker at det er viktig at bedriftene tar inn lærlinger i både gode og årlige tider, slik at man sikrer jevn og god rekruttering til bransjen.