Lars-Erik Fiskum, Sintef Byggforsk.

Sintef holder kurs om “Kjøkkenet – det nye våtrommet”

Kjøkkenet er mer utsatt for vannskader nå enn tidligere på grunn av flere vanntilkoblede maskiner. Bransjepraksis og ulik tolkning av TEK fører derimot til mange dårlige løsninger.

0

Kjøkken er ikke bygd som våtrom, og flere vanntilkoblede maskiner gjør at kjøkkenet nå er mer utsatt for vannskader enn tidligere. Bransjepraksis og ulik tolkning av TEK fører til
mange dårlige løsninger.

Svensk vannskadestatistikk viser at kjøkkenet nå har tatt over som boligens mest vannskadeutsatte rom, og vi antar at situasjonen er tilsvarende i Norge. I 2015 oppsto 33 % av alle vannskader i Sverig i kjøkken mens 28 % oppsto i våtrom. For noen år siden var situasjonen motsatt.

Kjøkkenet har de siste årene fått flere løse vanntilkoblede maskiner som oppvaskmaskin, kjøleskap, og kaffe/vannmaskiner. Dette er produkter som er mer skadeutsatt enn de faste rørinstallasjonene (rør, ventiler og armatur), fordi de ikke har samme krav til teknisk dokumentasjon og montering.

Kurset holdes 26.oktober i Oslo.
Program

Tid Tema Foredragsholder
10:00-10:10 Innledning

 

Lars Angell,
Tryg Forsikring
10:10-10:30 Vannskader i kjøkken.
Hvilke krav stiller TEK10 til utførelse av kjøkken?
Lars-Erik Fiskum
SINTEF Byggforsk
10:30-10:50 Hvilke virkemidler har forsikringsbransjen for å redusere vannskadene i kjøkken? Fred Nilsen
Sparebank1
10:50-11:10 Kaffe
11:10-11:40 Hvordan bygges vannskadesikre kjøkken i Sverige? Fredrik Runius
Säker Vatten
11:40-12:00 Vannlåser i kjøkkenbenken
Lekkasjerisiko, levetid, vedlikehold?
Oddvar Stensrød
Gjensidige Forsikring
12:00-12:50 Lunsj
12:50-13:10 Hvordan bygger OBOS kjøkken? Bjørnar Hansen
OBOS Prosjekt
13:10-13:30 Lekkasjestoppere for bruk i kjøkken
Hva finnes, hva kommer?
Håkon Munkejord
Waterguard
13:30-13:50 Storhusholdningsmaskiner
Hvordan ivaretar produsentene krav til vannskadesikkerhet?
Arne Dalseng
Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge- BFSN

 

Tid: 26.10.2016 Kl.10:00-14:00
Sted: SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3B i Oslo
Pris: 500 kr., inkludert lunsj
Påmeldingsfrist: 19.10.2016

Bindende påmelding
Kurset faktureres etter påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift.

Kontakt
Spørsmål om påmelding og andre praktiske ting: E-post: kurs@byggforsk.no
Faglige spørsmål: Lars-Erik Fiskum, mob. 920 23 737