Byråd Geir Lippestad , her sammen adm. dir. Rigmor Hansen og miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg.

Oslo kommune lover 8,4 milliarder til bygging og rehabilitering i 2017

0

Kommunen bygger og rehabiliterer blant annet skoler, barnehager og idrettsanlegg for over 8 mrd. i 2017. Oslo ønsker også fossilfrie byggeplasser, og mener at eiendomsforetakene blir viktige aktører for å nå klimamålene. De kan gjennom sin kjøpekraft bidra til en sterkere grønn næring, mener kommunen.

– Vi setter av 55 millioner til energieffektivisering som i praksis betyr en årlig strømbesparelse på 9,6 millioner KWh.

– Vi ønsker å heve standarden i kommunale boliger. Derfor øker vi satsingen med 100 millioner hvert år i økonomiplanperioden. Vi investerer også 871 millioner i bygging og rehabilitering av kommunale barnehager i 2017.

– Vi skal sørge for at de større byggeplassene blir fossilfrie og at det bygges stadig flere plusshus. Oslo kommune er en av landets største innkjøpere og den posisjonen må vi både bruke til å bedre klima og miljø og til å sikre gode arbeidsforhold. Oslo er en by i vekst og det er viktig at vi sikrer Osloborgere gode og funksjonelle bygg, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad.

Mer til rehabilitering av idrettsanlegg
Under det borgerlige byrådet har det også vokst seg et stort etterslep på idrettsanleggene

– Skal vi unngå å måtte stenge anlegg av miljø- eller sikkerhetsmessige årsaker, må flere anlegg bli rehabilitert eller få skikkelig oppgradering. Vi vil øke potten for vedlikehold med 15 millioner i 2017 og deretter øker vi med 5 millioner årlig frem til 2020. I tillegg øker vi potten til rehabilitering fra 100 til 200 millioner i samme periode. Modernisering og bedre standard gir barn, unge og voksne større idrettsglede og anleggene kan brukes til det de er bygget for. Det er en god investering for både byggene og brukerne, sier Lippestad.