Her ser vi fra venstre, Stig Levy Kristiansen, Cato Skaugen, Kjetil Skaugen og Olav Berge fra Klimatjenester på byens tak.

Spektakulært skifte av gjenvinnere i Oslo sentrum

Olav Thon Gruppen oppgraderte nylig ventilasjonsanlegget i kontorbygget som omfatter Torggata 2, 4 og 6 i Oslo sentrum. Tre nye og mer effektive varmegjenvinnere ble installert med skreddersøm. Et godt planlagt opplegg, effektiv bruk av heisekran og hurtig montasje sørget for at jobben kunne gjennomføres på noen få timer, midt i en travel handlegate på en hverdag.

0

De tre gjenvinnerne befant seg i et ventilasjonsanlegg på taket av bygården i Torggata. Ventilasjonsanlegget består ved siden av gjenvinnerne av to vifter på henholdsvis tillufts- og avtrekkssiden, foruten varmebatteri og isvannkjøling.

Viftene har tilsammen kapasitet på 100 000 kubikk luft pr time.

Saken fortsetter under bildet:

Gammel gjevinner

Den gamle gjenvinneren heises ned til gaten fra taket. 

– Disse gjenvinnerne var temmelig slitne, og vi fant tiden inne for å bytte disse. Da de ble levert på 80-tallet hadde de trolig en varmegjenvinningsgrad på ca. 70 % . Etter dette har gjenvinningsgraden blitt vesentlig redusert. Dagens gjenvinnere kan gi langt mer, og vi vil dermed høste en betydelig energigevinst ved denne installasjonen, sier byggeleder Vidar Kvam i Thon Bygg AS.

Kvam er involvert i mange byggeprosjekter over hele landet, og har særlig ansvar for oppgradering og tilrettelegging for ulike leietakere til Olav Thons eiendommer.

Ti år tidligere
Oppdraget med å sette inn nye gjenvinnerne ble utført av Klimatjenester på Hamar, som var godt kjent med anlegget. For ti år siden oppgraderte man de fire viftene i aggregatet.

– Jeg kjenner denne gata godt, jeg har utført oppdrag for Olav Thon siden 1987. Da firma Klimatjenester ble etablert 2003 fikk vi ta over en stor serviceportefølje hos Thon, siden har vi vært en av de største serviceleverandørene på ventilasjon til Thon, over det ganske land, sier Skaugen som kjenner strøket godt.

– Her befinner mange av kronjuvelene i Olav Thon-imperiet seg, dette er mange eldre og godt vedlikeholdte bygg, sier Skaugen.

Hamarbedriften har egen avdeling med to mann på fast basis i Oslo, og gjør mye serviceoppdrag i hovedstadsområdet, som skifte av luftfilter, service og oppfølging.

– Jeg har inntrykk av at hedmarksdialekt selger bra i hovedstaden. Det er vel noe traust over oss da, folk oppfatter dølinger som pålitelige, og da kan vi selvfølgelig ikke skuffe, sier Skaugen.

En uke før
For å legge til rette for effektiv utskifting var montører fra Klimatejenester på plass en uke forut for inn- og utheisingen av gjenvinnere. De gamle gjenvinnerne måtte naturligvis løsnes, og både skillevegger og beslag måtte ned, foruten å frigjøre de gamle gjenvinnerne for løfting ut gjennom taket.

– Gjenvinnerne står side om side, og byggherren sørget for at det ble laget en spalte i taket stor nok til å få ut den midterste av de tre gjenvinnerne. De to på sidene ble deretter jekket/skøvet i posisjon for enkel heising ut og ned på gateplan, forklarer Skaugen.

Når alt var klart for utheising ble de tre gamle gjenvinnerne løftet ut i tur og orden med en teleskop-kran påmontert jig fra Nordic Cranes. Gjenvinnerne ble heist rett ned på lasteplan og kjørt til gjenvinning.

Saken fortsetter under bildet:

Kjetil Skaugen, Klimatjenester og Vidar Kvam fra Thon – gruppen.

– Vi står for å løfte ut og inn gjenvinnerne, Klimatjenester har gjort alt klart og våre folk har sprettet opp taket i siste liten. Vi står for selve kranjobben, selv om dette er et lagarbeid, sier Vidar Kvam hos Thon Eiendom.

Ny gjennvinner fires ned gjennom en liten åpning i taket

Skreddersydd
Å ta ned de tre gamle gjenvinnerne og få de nye på plass var gjort unna på bare noen få timer. Det største arbeidet var selve monteringen.

De tre nye ble satt sammen på Nortrails terminal i Oslo siden de var 3,1 m høye og sektoriserte når de kom til Norge.

Tilsammen regnet man ti arbeidsdager på hele jobben.

De nye gjenvinnerne hadde  lavere vekt enn de gamle selv med tettere spunnet aluminiumshjul, dette for å bedre virkningsgraden.

Fabrikatet som ble valgt var Klingenburg, levert gjennom Parlock i Hokksund. Valget falt på en Klingeburg etter en samlet vurdering med hensyn til pris, effektivitet og mekanisk kvalitet.

– Vi la fram ulike alternativer for byggherren som gjorde det endelige valget, det er viktig å merke seg at selve gjenvinneren utgjør en mindre del av totalkostnaden. Det kan ofte lønne seg å satse på kvalitet, forteller Skaugen.

Optimal
Det er Parlock som har stått for selve optimaliseringsarbeidet og hatt ansvar for å tilpasse og bestille de nye gjenvinnerne.

– Her var de ytre dimensjoner gitt, da er valget av rotor basert på en avveining mellom trykkfall, virkningsgrad og luftmengde, forklarer Car Axel Sandberg ved Parlock.

Jo mindre åpninger i gjenvinneren desto høyere gjenvinningsgrad og høyere trykkfall over rotoren, det krever også energi å skyve luften gjennom.
Tettere spunnet rotorhjul gir forbedret gjenvinning med høyere trykkfall som krever mer energi til viftene, dette er en avveining av energiøkonomisk art.

– En moderne gjenvinner vil kunne gi godt over 80 % gjenvinning av varmen fra utluften, jeg kan ikke si akkurat hva disse tre vil yte, det kommer til syvende og sist an på hvordan anlegget drives, sier Sandberg.


Gammel og ny gjenvinner side om side