Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen fornyer omsorgsboliger i Trondheimsveien

AF Gruppen er innstilt av Boligbygg Oslo KF til bygging og rehabilitering av 91 Omsorg+ boliger med tilknyttede felles- og næringsarealer i Trondheimsveien 387.

0

Boligbygg er et kommunalt foretak i Oslo kommune som drifter, forvalter, eier og leier ut kommunale boliger.

Eksisterende lavblokk og mellombygg i Trondheimsveien 387 skal rives og det skal etableres ny lavblokk og nytt mellombygg. Disse skal utføres med passivhusstandard. Ny lavblokk skal inneholde 36 boenheter mens nytt mellombygg vil inneholde fellesfunksjoner. Eksisterende høyblokk skal rehabiliteres til tidsriktig standard og det skal etableres totalt 55 boenheter i tillegg til kontor og næringslokaler i 1. etasje. Byggenes samlede bruttoareal er 10.589 m2.

Kontrakten er en totalentreprise og anslått kontraktsverdi er ca MNOK 168. Endelig kontrakt forventes inngått etter karensperiodens utløp den 14.09.15

Prosjektet vil igangsettes oktober 2015 og ferdigstillelse er i mars 2019. Prosjektet skal gjennomføres med boliger i drift i alle faser.

– Vi ser frem til å samarbeide tett med byggherre om å skape et godt sted å bo for alle Boligbyggs beboere, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.