– Hvor lenge kan vi sette vår lit til at faget beskytter oss?

Bjarne Haugland VVP

0

– Hvor lenge tør vi vi sette vår lit til at faget beskytter oss? Det spørsmålet stilte blant annet Bjarne Haugland, men uten å få noe godt svar.

Bonuser og rabatter
VVP-lederen er av den mening at VVS-bransjen må oppfattes som konkurransedyktige både på varer og tjenester.

– Med priser tilpasset bonuser og rabatter hinsides enhver fornuft, legger vi landskapet åpent for alle som ønsker å utfordre oss på pris, påpekte Haugland.

Bjarne Haugland viste forsamlingen av toppledere de siste dagers oppslag knyttet til at rørleggerne ikke vil montere IKEA-produkter og kom med følgende hjertesukk:

– Dette er kanskje en ønsket utvikling av noen, men etter min mening blir det som å tisse i buksa for å holde varmen. Og en slik holdning gjør oss i hvert fall ikke mer populære som bransje.

Mangler kompetanse?
Vannskadestaistikken viser at antall vannskader øker. Det fikk Bjarne Haugland til å stille disse spørsmålene:
– Statistikken kan tyde på manglende kompetanse om produkter og systemer. Er dagens opplæring god nok? Bruker vi tilstrekkelig tid og ressurser til å bedre vår egen og bedriftens kompetanse. Går for mye av bransjens tid og ressurser til det min mor ville kalt «tant og fjas», som i følge dansk Ordbog er uttrykk for noe verdiløst?

Det forventes at det blir importert ca. 12 000 våtromskabiner til Norge i år. Leilighetskomplekser, hoteller og andre store bygg velger bort konvensjonelle bad. – Hva vil skje når disse prefabrikkerte baderomsmoduler oversvømmer markedet? spurte Haugland.

Kan ødelegge for alle
Den energiske lederen av VVP funderer også på om selgerkorpset i VVS-bransjen er effektivt nok og han utfordret forsamlingen på om kvaliteten på monteringsanvisningene var gode nok. Haugland nevnte også at det var et ønske om å etablere en arena for politikere, embetsmenn og andre av betydning i bygge- og anleggsbransjen for å høre hva VVS-bransjen egentlig har å si.

– Husk at suboptimalisering kan ødelegge for alle, dersom den starter på et for lavt nivå – eller for tidlig. La os derfor sammen finne ut hvilket nivå vi sammen bør skape de beste løsningene, mener Bjarne Haugland.