Forventer annet energifokus i Tek 15

Norske nybygg er allerde i ferd med å utvikles til null-utslippsbygg med høye miljøkvaliteter. Trenger vi Tek 15 på energisiden? Er Tek i ferd med å sakke akterut ?

0

Direktoratet for Byggkvalitet holder kortene tett til brystet de siste månedene før utkast til neste Tek skal ut til høring. Det knytter seg stor spenning til de nye forskriftene, og da særlig energidelen.

Fra å starte som en normativ standard for fysiske egenskaper ved bygg har Tek allerede tatt opp i enkelte funksjonelle krav, som feks. kravet om balansert ventilasjon. Nå er det mange som håper at Tek 15 skal kunne bli en mer åpen energinorm som kan bidra til kreativ tenkning og nye løsninger – omkring nettopp energibruk.

Målet ligger fast, Tek skal skape trygghet og forutsigbarhet for kjøper og utførende part på en måte som helst bør være enkel å kontrollere, men hvor detaljert bør normen være?

Størrelsen
– Det er en krevende oppgave å lage forskrifter som skal gjelde for alle typer bygg, uansett beliggenhet og funksjon. Dette er trolig hovedutfordringen man står overfor. Det går an å tenke seg et regelverk som er så fleksibelt at byggherren selv får frihet til å velge den beste løsningen. Det som til syvende og sist bestemmer energistandarden til et bygg er jo størrelsen på el-kabelen til bygget. I sommer har vi sett at det for bygg med høy energiklasse fort kan bli kjølingen som blir dimensjonerende. Det går historier om varmepumper i revers – også i mange eneboliger.  Kjøling krever også energi, det er et eksempel på kvaliteter som faller nok en del utenfor i dag, sier Ferry Smits, leder for Teknikk og Miljø hos Link Arkitekter til VVSforum.

Lønnsomme energibygg
Smits viser til at eiendomsbesittere forlengst har sett at lavenergibygg og nullenergibygg er god butikk. Markedet jakter allerede for fullt på gode energiløsninger, og norske entreprenører er dyktige til å bygge gode energiløsninger.

– Norge har en stor geografisk variasjon i klima, og ulike muligheter for å bygge fornuftige kostnads- og energieffektive bygg. Mens kystnære strøk har store muligheter til å hente varme fra sjøen vil andre kunne benytte seg av jordvarme. Det er sluttsummen i energiregnskapet som teller, med andre ord hvordan man bygger riktig i forbindelse til både funksjon, omgivelser, og ikke minst brukere understreker energirådgiveren.

Helt forskjellig
Et byggs egenskaper vil med andre ord avhenge av hvordan det løser sine energioppgave, og ikke hvordan det fysisk-teknisk er standardisert i forskrifter.

Et bygg kan for eksempel tilfredsstille kravene til Tek, men hvis det fylles opp med datautstyr og datarom som produserer varme vil det faktisk brukes mer energi til å bli kvitt varmen enn samlet energibruk for bygget forøvrig.

– Det blir jo baklengs inn i framtiden. Ved fremtidens bygg vil vi ha mye større fokus på CO2 regnskap til både drift og materialbruk, noe Powerhouse Kjørbo er et viktig eksempel på. Her åpner det seg også muligheter for å se etter alternative energiforsyningssystemer som har svært lavt CO2 utslipp. I det hele er de tekniske mulighetene for å løse disse problemstillinger så mange at det trolig blir umulig å detaljstyre forskrifter på sikt, derfor tror jeg at også energireglene i TEK15 er nødt til å bli «rundere i kantene» og bruke levert energi som beregningspunkt som vei til nullutslippsbygg, sier han.