Flere nye medarbeidere til GK

Tore Andreas Solheim er ansatt som avdelingsleder i GK Norge, Service/rehabilitering Bergen, mens Roar Kleppe er ansatt som prosjektleder i GK Norge, Service/rehabilitering Bergen, og til slutt har Øystein Skjærholt blitt ansatt som avdelingsleder i GK Norge, Kulde Oslo.

0

Tore Andreas Solheim er ansatt som Avdelingsleder i GK Norge, Service/rehabilitering Bergen.
1. september 2014 tiltrådte Tore Andreas Solheim stillingen som Avdelingsleder i GK Norge, i Bergen. 

Tore Andreas er 54 år og kommer sist fra stillingen som Driftsleder/fagleder bygg i Caverion AS, hvor han var utleid til Statoil Mongstad/Statoil Melkøya i O&M kontrakt (Operation and Maintenance). Hans oppgaver her var å planlegge og lede prosjekter innen Planlagt vedlikehold på bygg til Statoil.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som Avdelingsleder og ha overordnet ansvar for organisering og daglig drift av avdelingen. Han skal lede avdelingen i hht selskapets verdier, budsjett,  handlings– og markedsplan. Ansvarlig for identifisering av avvik, samt ansvarlig for definering, prioritering og iverksettelse av tiltak. Han vil markedsføre avdelingen og sørge for god og tillitsfull kontakt mellom kunder og leverandører. Følge rutiner, prosesser, systemer og forskrifter, sørge for å aktivt ta i bruk og utvikle GKs administrative systemer og kvalitet,- Miljø og HMS-system, samt sikre at arbeidet til enhver tid utføres iht disse.

GK ønsker Tore Andreas velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!

Roar Kleppe er ansatt som Prosjektleder i GK Norge, Service/rehabilitering Bergen.
1. september 2014 tiltrådte Roar Kleppe stillingen som Prosjektleder i GK Norge, i Bergen. 

Roar er 30 år og kommer sist fra 2 årig Teknisk fagskole i Grimstad. Roar er også utdannet rørlegger med fag- og mesterbrev i faget. Han har tidligere jobbet som driftstekniker i Fjell kommune.
 
I GK vil han i all hovedsak jobbe som Prosjektleder innenfor service og rehabilitering på mange ulike bygg. Han vil også ha ansvar for egne kunder, samt små- og store prosjekter.

GK ønsker Roar velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!

Øystein Skjærholt er ansatt som Avdelingsleder i GK Norge, Kulde Oslo.
1. september 2014 tiltrådte Øystein Skjærholt stillingen som Avdelingsleder i GK Kulde, i Oslo. 

Øystein er 38 år og kommer sist fra Statsbygg som Senioringeniør. Her utarbeidet han totalentreprisebeskrivelser, evaluerte rådgivere, hadde rolle som assisterende byggeleder med ansvar for de tekniske fagene, kontraheringer, overtakelser og sluttkontroll.
 
I GK vil han i all hovedsak jobbe som avdelingsleder i GK Kulde, og bygge opp avdelingen til å bli den prefererte kuldeleverandøren i Oslo. Han vil ha ansvaret for den daglige driften, salg og markedsføring av GK Kulde, som  leverer alt fra dataromskjøling til energisentraler.

GK ønsker Øystein velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!