Nykvarnsverket/Tekniska verken i Linköping er et av selskapene som blir fremhevet etter et 8 års prosjekt for energieffektivisering i dern svenske VA-bransjen. Foto: Tekniska verken.

Svensk energieffektivitet i VA-bransjen

Har gjennomført et 8 års prosjekt

0

En rekke VA-selskaper som er medlem av Svensk Vatten har frivillig vært med i prosjektet, til sammen rundt 90 kommuner og selskaper. Dette utgjør 60 prosent av hele VA-bransjen i Sverige.
 
Prosjektet har vært støttet økonomisk av Statens Energimyndighet.
 
Arbeidet i prosjektet har gått ut på att den svensker VA-bransjen skal bli mer energieffektiv gjennom å få ned forbruker av elektrisitet og samtidig øke energiproduksjonen som skjer ved renseanleggene, blant annet gjennom produksjon av biogass og generering av strøm og varme.
 
I disse årene har det vært gjennomført en rekke kurser og seminarer, demonstrasjoner av energieffektive løsninger, benchmarking – det vil si evaluering av bransjen for å se hva som egner seg best, energikartlegging hvert tredje år og økonomisk støtte på rundt 25 millioner svenske kroner til investeringer av energieffektive løsninger.
 
Nå er prosjektet avsluttet, og som en markering av at et langvarig prosjeklt er over og med stor innsats fra mange av deltakerne er noen av selskapene tildelt utmerkelser. For et mer energieffektivt vannverk bli Ringsjöverket  som eies av Sydvatten AB gitt oppmerksomhet. For mer energieffektivt renseanlegg var Nykvarnsverket/Tekniska verken i Linköping som blir hyllet. For mer energieffektiv vannforsyning fikk Norrköping Vatten AB og Gästrike Vatten AB litt sør for Gävle sine priser. Gästrike Vatten fikk også pris for forbedring av energieffektivitet. Og til slutt fikk Mälarenergi i Västerås to utmerkelser, nemlig for energieffektiv avløpshåndtering og energieffektiv vannservice.