Her har vi et samlet VKE styret med regionale kontakter.

Står sammen om kulde og ventilasjon

Denne uken har VKE avholdt en to dagers strategisamling hvor styret, samt noen av de regionale kontaktene har vært tilstede. En av de viktigste sakene som kom tydelig frem under samlingen, er at VKE nå virkelig står sammen som en felles bransjeorganisasjon for både kulde og ventilasjon.

0

Det er fem år siden KELF og NVEF ble slått sammen til en forening og medlemsbedriftene drar helt klart nytte av hverandres tverrfaglighet.

– Sammen har vi blitt større og sterkere med et helt klart felles mål for VKE, sier styreformann Harald Skulstad. Skulstad tok over som styreleder etter Jon Valen-Sendstad i mai og Ålesund mannen leder skuta med stø hånd.

– VKE styret har en helt klar oppfatning om hva VKE bør bruke ressurser på i tiden fremover, og vi er svært samkjørte her fortsetter han.

Administrasjonen i VKE vil etter styrets innspill utarbeide en ny strategiplan vil bli utarbeidet for 2013 – 2015. De fire grunnpilarene står støtt:

  • Et sterkt VKE
  • Rammebetingelser
  • Rekruttering
  • Kompetanse

Styret hadde også en rekke ideer om hvordan VKE kan bli enda mer attraktiv som bransjeforening i tiden fremover.

VKE hadde hyret inn sine svenske venner i Kyl & Värmepumpföretagen og deres daglige leder Per Jonasson som fortalte om hvordan de jobber mot sine svenske medlemsbedrifter.

Kyl & Värmepumpföretagen har utviklet en rekke nyttige verktøy som også kan være aktuelt for det norske markedet, opplyser VKE.